Prezydent podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej

 2 minuty

bezplatne-leki-dla-dzieci-i-seniorow

„Wierzę w to, że będzie to nowa jakość w polskiej ochronie zdrowia” – powiedział Prezydent Andrzej Duda przy okazji podpisania ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, o czym donosi serwis Politykazdrowotna.com.

Szczegóły regulacji

Ustawa powstała z inicjatywy prezydenta. W regulacji wprowadzono nowe rozwiązania, tj.: przesiewową ocenę geriatryczną na poziomie POZ, uruchomienie sieci Centrów Zdrowia 75+ oraz utworzenie nowych oddziałów geriatrycznych.

W prezydenckiej ustawie szczegółowo wskazano cele tworzonej szczególnej opieki geriatrycznej. Wymieniono wśród nich m.in. zachowanie możliwie największej sprawności funkcjonalnej i samodzielności seniorów; zapewnienie określonych w ustawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zagwarantowanie działań profilaktycznych i promocji zdrowia, a także zapewnienie wsparcia psychologicznego pacjentom centrum.

Nowe standardy w opiece geriatrycznej

  • Podstawą działania placówek szczególnej opieki geriatrycznej, działających na terenie województwa, będzie plan sporządzany przez wojewodę i zatwierdzany przez ministra zdrowia.
  • W celu zapewnienia odpowiedniej jakości udzielnych świadczeń, w ustawie określono minimalne standardy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych i standardy dotyczące minimalnej i maksymalnej liczby osób zamieszkujących obszar działania centrum.
  • W przepisach dostosowujących ustawę wprowadzono rozwiązania umożliwiające w okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy, stosowanie niższej normy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych ujętych w wojewódzkim planie, niż określona w projekcie, a zatrudnianie edukatorów zdrowotnych, którzy nie spełniają wymogu ukończenia szkolenia określonego w projekcie ustawy, w okresie 3 lat.
  • Ponadto w projekcie wskazano ostateczny termin na utworzenie centrów przez powiaty, w przypadku, gdy wynika to z wojewódzkiego planu, albo do zawarcia porozumienia z innym powiatem na utworzenie centrum, na nie później niż 5 lat od wejścia w życie ustawy.

źródło: Politykazdrowotna.com