Prezes NRA apeluje do MZ w sprawie braku dostępności do leków

 2 minuty

lista-refundacyjna-wydluzona

W związku pogarszającą się sytuacją na rynku aptecznym w zakresie braku dostępności do niektórych produktów leczniczych Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w piśmie do Ministra Zdrowia apeluje o wdrożenie kanału informacyjnego pomiędzy lekarzem a farmaceutą pozwalającego na zamianę produktu leczniczego w przypadku jego braku, udostępnienie danych ze ZSMOPL oraz o pilne spotkanie.

Trudności w zapewnieniu dostępu do niektórych produktów leczniczych

„W związku z informacjami przekazywanymi przez farmaceutów w zakresie braku dostępności do niektórych produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania przedmiotowego problemu.

Naczelna Izba Aptekarska wielokrotnie informowała Głównego Inspektora Farmaceutycznego o trudnościach w zapewnieniu dostępności niektórych produktów leczniczych.

[…] Dodatkowo uprzejmie proszę o możliwość zorganizowania pilnego spotkania przedstawicieli samorządu zawodu farmaceuty z Panem Ministrem oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia w celu omówienia rozwiązania występujących problemów. Wyrażam nadzieję, że prośba organizacji reprezentującej ponad 36 tysięcy polskich farmaceutów spotka się z pozytywnym przyjęciem Pana Ministra i przedmiotowe spotkanie zostanie wyznaczone w możliwie najkrótszym terminie” – czytamy w liście Prezes NRA do szefa resortu zdrowia.

Pełną treść korespondencji znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl