Czy preparat z kodeiną może zostać wydany przez technika farmaceutycznego?

 1 minuta

farmaceuta-recepty-pesel

„Czy technik farmaceutyczny ma prawo wydać preparat złożony z kodeiną?”

Technik farmaceutyczny nie posiada takiego uprawnienia

Zgodnie z art. 91 ust. 1 z dnia z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne* technik farmaceutyczny posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

  1. substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. substancje odurzające,
  3. substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P.

Kodeina widnieje w wykazie środków odurzających.