Postępowanie u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2

 2 minuty

kobieta kicha w chusteczke

Na stronie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w dniu 31 marca 2020 r. zostało opublikowane stanowisko grupy ekspertów w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2.

Prezentowane stanowisko grupy ekspertów PTA w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2 ma udzielić wskazówek dotyczących właściwego postępowania w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Jak czytamy w komunikacie, u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa (ANN) prawdopodobieństwo infekcji może być jednak większe w przypadku nieoptymalnego leczenia lub też zaniechania leczenia, co może prowadzić do nasilenia świądu oczu i nosa, kichania i wycieku z nosa.

„Prawdopodobieństwo infekcji wśród pacjentów z ANN może być jednak większe w przypadku nieoptymalnego leczenia lub też zaniechania leczenia, co może prowadzić do nasilenia świądu oczu i nosa, kichania i wycieku z nosa. Wszystkie te objawy w naturalny sposób zmuszają pacjentów do zdecydowanie częstszego, zarówno odruchowego, jak i świadomego kontaktu rąk z oczami i nosem. W rezultacie pacjenci z ANN powinni być z jednej strony zachęcani do utrzymania leczenia, które zapewnia im pełną kontrolę objawów, z drugiej zaś do szczególnie skrupulatnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.” – informuje PTA.

Jak czytamy w komunikacie, należy zwrócić uwagę, że objawy zapalenia spojówek często towarzyszące objawom alergicznego nieżytu nosa (ANN) mogą występować we wczesnym okresie infekcji koronawirusowej. Podstawowe leczenie ANN obejmuje leki przeciwhistaminowe i donosowe GKS. Nie ma żadnych danych, które uzasadniałyby ograniczanie stosowania leków przeciwhistaminowych lub miejscowych GKS u pacjentów z ANN.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Pta.med.pl