Ponad pół miliarda złotych trafi do warszawskich szpitali pediatrycznych

 3 minuty

szpital

Kwotę 576 mln zł otrzymają łącznie z Funduszu Medycznego, ze środków przeznaczonych na pediatrię, dwa warszawskie szpitale dziecięce: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut Matki i Dziecka. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę tych lecznic – poinformował serwis Medexpress.pl.

Dofinansowanie stołecznych szpitali pediatrycznych

Zarządzający placówkami skupią się na inwestycjach w oddziały świadczące opiekę ambulatoryjną i laboratoria służące przesiewowi noworodków pod kątem chorób rzadkich. Łącznie z Funduszu Medycznego do 14 szpitali pediatrycznych w Polsce trafi ponad 3 mld zł.

Z przeznaczonej puli 281 milionów złotych zostanie przeznaczonych na kompleksową modernizację Instytutu Matki i Dziecka. 295 mln zł. trafi natomiast do Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.

„IMID wykorzysta te pieniądze m.in. na hospitalizację dzienną i zabezpieczenie ambulatoryjnych potrzeb dzieci. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka przekaże te pieniądze na bardzo ważne obszary zdrowia: onkologię i psychiatrię. Środki, które trafią na psychiatrię pozwolą zbudować nowy oddział psychiatrii dziecięcej na 30 łóżek” – powiedziała Minister Zdrowia, Katarzyna Sójka.

„Po raz pierwszy od wielu lat będziemy mogli rozbudować IMID, który ma ponad 70-letnią tradycję w profilaktyce i leczeniu dzieci. Leczymy dzieci z rzadkimi chorobami z całej Polski. Chcemy przede wszystkim zmienić nasze oblicze zgodnie ze światowymi trendami „szpitala poza murami”. W nowym budynku skoncentrujemy się więc na medycynie jednego dnia. Będą tam też nowoczesne laboratoria, służące przesiewowi noworodkowemu. Każdy dziecko, które się urodzi w Polsce my badamy pod kątem chorób rzadkich. Ta inwestycja będzie temu służyła i zmieni oblicze naszego instytutu. Będzie dużą zmianą dla nas wszystkich” – dr Tomasz Maciejewski.

IMID otrzymał też od Ministerstwa Zdrowia czek na zakup aparatury i sprzęty medycznego na kwotę niemal 3,6 mln zł.

Skąd pochodzą pieniądze?

Pieniądze przeznaczone na modernizację obu szpitali pochodzą z Funduszu Medycznego, który powstał z inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Ministrem Zdrowia. Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania. Jak podkreśliła Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta RP, szpitale, które otrzymają finansowanie mają zasięg ponadregionalny.

„Z tych szpitali korzystają dzieci z Warszawy, ale też z całej Polski. 600 mln zł to kwota niebagatelna. Inwestycja w te projekty to podniesienie poziomu usług, ale i zwiększenie ich zakresu” – powiedziała Grażyna Ignaczak-Bandych.

źródło: Medexpress.pl