Polska prezydencja w Radzie UE – priorytety zdrowotne

 5 minut

ue-zdrowie

Onkologia, cyfryzacja, profilaktyka, choroby rzadkie i wieku podeszłego oraz rewizja europejskiego prawa farmaceutycznego – to priorytety polskiej prezydencji w Radzie UE wskazywane przez Prezydenta RP i resort zdrowia, o których donosi serwis Medexpress.pl.

Prezydencja Polski w Radzie UE

Polska po raz pierwszy prezydencję w Radzie UE sprawowała w II połowie 2011 r. i po raz kolejny obejmie ją w I połowie 2025 r. Prezydencja jest rotacyjna i trwa 6 miesięcy, ale obejmujące ją po sobie trzy kolejne państwa współpracują w zakresie realizacji priorytetów. Trio prezydencji z Polską, jak poprzednio, tworzyć będzie Dania i Cypr.

Prezydenckie i ministerialne priorytety zdrowotne

Na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu zainaugurowano dyskusję o priorytetach naszej prezydencji w zakresie zdrowia podczas obrad okrągłego stołu zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Spraw Społecznych.

Zważywszy, że to Prezydent Andrzej Duda będzie nadal sprawował swoją funkcję w okresie prezydencji prezentację głównych priorytetów rozpoczął przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP prof. Piotr Czauderna. Wskazał, że ustawy zdrowotne wniesione do Sejmu z inicjatywy Kancelarii Prezydenta prezentują najważniejsze dla głowy państwa kwestie. Są to onkologia, a w jej obszarze transformacja cyfrowa i profilaktyka oraz choroby rzadkie, a także problem starzenia się społeczeństwa.

Reprezentująca resort zdrowia Magdalena Mycek, zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia poinformowała, że priorytetami zdrowotnymi naszej prezydencji powinny być rewizja prawa farmaceutycznego, transformacja cyfrowa, profilaktyka i opieka zdrowotna w kontekście zmian demograficznych.

Cyfryzacja ochrony zdrowia jako priorytet nasze prezydencji została też wskazana przez dr Romana Topora- Mądrego, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Grzegorza Cessaka, prezesa Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów.

Priorytety konsultantów i klinicystów

  • Prof. Jarosław Pinkas, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego podkreślał rolę edukacji, bo zdrowie Europejczyków zależy w głównej mierze od ich wyborów zdrowotnych. Ostrzegał też przed zagrożeniami związanymi z uzależnieniem od fentanylu oraz nadużywaniem opioidów. „Europa powinna zacząć z tym walczyć, aby nie popełnić amerykańskiego błędu” – powiedział.
  • „Innowacje w onkologii i jakość danych” – wskazał jako priorytety prof. Adam Maciejczyk, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii i dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.
  • Prof. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaznaczył, że choć w prezydenckiej propozycji priorytetów nie znalazła się kardiologia, to przecież transformacji cyfrowa jej dotyczy. Również profilaktyka powinna obejmować redukcję nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii.
  • Prof. Mieczysław Walczak, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, członek Rady ds. Chorób Rzadkich zwrócił uwagę na problem otyłości dzieci i poprawy sprawności fizycznej. „Zaledwie 6 % dzieci w wieku szkolnym spełnia jakiekolwiek kryterium sprawności fizycznej, a pozostałe 94% to „inwalidzi” – ubolewał.
  • Rolę profilaktyki podkreślał prof. Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA. Dodał, że jest ona też ważna w kontekście starzejącego się społeczeństwa, bo prowadzona skutecznie zmniejsza liczbę schorzeń w wieku podeszłym.
  • Na problemy demograficzne i choroby związane z wiekiem wskazywał prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i kierownik Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
  • Według prof. Anny Latos-Bieleńskiej, konsultant krajowej w dziedzinie genetyki klinicznej i przewodniczącej Rady ds. Chorób Rzadkich, priorytetem naszej prezydencji powinno być przygotowanie systemów ochrony zdrowia i społeczeństwa do medycyny genomowej, ponieważ za rozwojem genetyki nie nadąża prawo i edukacja lekarzy.

Zdrowie i gospodarka

Aleksandra Sienkiewicz, dyrektor Forum Zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przypomniała, że zdrowie to także jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Koszty braku zdrowia mają wpływ na pracodawców i przedsiębiorców, a także generują straty gospodarcze. Wśród priorytetów wymieniła transformację cyfrową, promocję profilaktyki i współodpowiedzialności pacjenta za leczenie.

O rewizji prawa farmaceutycznego, podobnie jak Ministerstwo Zdrowia, mówił też Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków. Priorytetem – jego zdaniem – powinno być przywrócenia i rozwój produkcji farmaceutycznej w Europie.

źródło: Medexpress.pl