Pacjent z Ukrainy – recepta ze zniżką na uprawnienia BW

 1 minuta

komunikacja-z-pacjentem-1

„Pacjent z Ukrainy ma receptę ze zniżką na uprawnienia BW. Na recepcie widnieje też jego pesel. Czy wymagane jest, aby przedstawił w aptece dokumenty uprawniających do leków zniżkowych?”

Nie jest wymagane, aby pacjent przedstawił dokumenty uprawniające do leków zniżkowych, aczkolwiek recepta nie jest wypełniona prawidłowo. Zamiast uprawnienia dodatkowego BW (uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta, burmistrza, prezydenta swojej gminy) powinno być wpisane uprawnienie IN (osoba inna niż ubezpieczona, posiadająca uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej). Szerzej na ten temat w komunikacie w sprawie dostosowania recepty/dokumentu realizacji recepty do obsługi osób z Ukrainy*.