Od 16 kwietnia br. wymóg specjalizacji dla kierowników aptek szpitalnych i zakładowych

 2 minuty

leki-covid-rezerwy

16 kwietnia 2024 r. mija okres przejściowy na przepisy z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, które stanowią, że do podjęcia pracy na stanowisku kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej koniecznym jest spełnienie łącznie kilku warunków, w tym posiadania specjalizacji – przypomina Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Wymóg ten dotyczy jednak wyłącznie farmaceutów obejmujących stanowisko kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej po 16 kwietnia 2024 r.

Wymóg specjalizacji – dokładne wymagania

  • minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej,
  • posiadanie rękojmi należytego pełnienia funkcji kierownika apteki,
  • wypełnianie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego,
  • wypełnianie obowiązku członka samorządu zawodu farmaceuty.

Farmaceuci, którzy są już kierownikami apteki szpitalnej lub zakładowej i nie mają specjalizacji, mogą nadal pełnić tę funkcję w aktualnym miejscu pracy także po 16 kwietnia 2024 roku, nawet jeśli nie posiadają specjalizacji w jednej ze wskazanych dziedzin. Jeśli jednak zechcą zmienić miejsce pracy i kierować inną apteką szpitalną lub zakładową, będą musieli wykazać się spełnieniem wszystkich wymogów, w tym posiadania specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, klinicznej lub aptecznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

źródło: Oia.krakow.pl