O szkodliwości leków dowiemy się szybciej

 1 minuta

Każda osoba, która może podawać pacjentom lek, będzie musiała natychmiast zgłosić przypadek niepożądanego działania medykamentu jego producentowi lub bezpośrednio prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271), który przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Zmiana ustawy wynika z konieczności zapewnienia pacjentom większego bezpieczeństwa. Obecnie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych dostaje zbyt mało zgłoszeń o takich przypadkach. Rocznie otrzymuje ich około 49 tys. Problem polega na tym, że z Polski tych zgłoszeń jest zaledwie około 1,2 tys., a pozostałe są przekazywane z innych państw Unii Europejskiej.