Numer recepty weterynaryjnej dopisany długopisem

 1 minuta

farmaceutka wypelnia recepte i trzyma lekw dloni

„Czy numer recepty na recepcie weterynaryjnej na lek psychotropowy może być dopisany długopisem?”

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept od dnia 1 lipca 2021 r. recepty weterynaryjne na produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii[4] muszą posiadać unikalny numer identyfikujący. Przepisy jednakże nie precyzują kwestii umiejscowienia tego numeru. Nie określają także, czy dozwolone jest dopisanie takiego numeru długopisem. W takiej sytuacji należałoby przyjąć, że tego rodzaju działanie jest dopuszczalne.

Piśmiennictwo:
* Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, ze zm., dalej: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Prawo