Nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej z podpisem Prezydenta

 3 minuty

koordynator-onkologiczny

Ustawa przesuwa do 1 kwietnia 2025 r. termin wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej. KSO ma zapewnić całościową opiekę onkologiczną w kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów.

Nowela ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał 18 marca ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej z dnia 22 lutego 2024 r. – podała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja wejdzie w życie 31 marca 2024 r.

„Celem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej jest wprowadzenie zmian zakładających przesunięcie w czasie wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej” – napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić całościową opiekę onkologiczną w kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą udzielane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze – na poziomie podstawowym. Kwalifikacja na poszczególne poziomy oparta ma być na kryteriach biorących pod uwagę m.in. liczbę i kwalifikacje personelu medycznego i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.

Zmiana terminu pierwszej kwalifikacji placówek

Podpisana przez prezydenta ustawa wprowadza zmianę terminu pierwszej kwalifikacji placówek na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej. Ma ona zostać przeprowadzona do 31 marca 2025 r., co m.in. pozwoli Narodowemu Funduszowi Zdrowia na rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem kryteriów warunkujących przynależność do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Zmiana terminu ma również zapewnić podmiotom czas niezbędny na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji pomiędzy nimi.

Co przewiduje nowela?

Nowelizacja przewiduje także przesunięcie terminu realizacji obowiązku nałożonego na podmioty wchodzące w skład KSO przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej z 1 kwietnia 2024 r. na 1 kwietnia 2025 r. Zakłada również, że przepisy dotyczące zapisów na pierwszorazowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wejdą w życie 1 lipca 2025 r. Ma to związek z koniecznością przyjęcia odpowiednich zmian prawnych w zakresie centralnej e-rejestracji.

Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej z 9 marca 2023 r., podmioty wykonujące działalność leczniczą, a niewchodzące w skład KSO, nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 kwietnia 2024 r. Nowelizacja zakłada zmianę tego terminu na 1 kwietnia 2025 r. Nowela ma wejść w życie 31 marca 2024 r. (PAP)

źródło: PAP