Nowa dziedzina ochrony zdrowia

 2 minuty

Międzynarodowy Dzień DNA

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – donosi Medexpress.pl. Przedmiotem projektowanej regulacji jest wprowadzenie nowej dziedziny ochrony zdrowia – medycznej genetyki molekularnej, w której będzie można odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Szkolenie wykwalifikowanych specjalistów

Wprowadzenie nowej dziedziny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „medyczna genetyka molekularna” umożliwi przystąpienie do szkolenia specjalizacyjnego osobom, które uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie biologii, biotechnologii lub mikrobiologii. Szkolenie to będzie przygotowywać specjalistów do przeprowadzania badań służących identyfikacji zmian w genomie człowieka, a także badań molekularnych, zwłaszcza wysokoprzepustowych badan genomowych w medycynie.

Kompetencje i jakość kształcenia

Specjaliści w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej znajdą zatrudnienie w wyspecjalizowanych laboratoriach genetycznych. Rozwiązanie to spowoduje, iż system opieki zdrowotnej zyska wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie posiadała wiedzę i umiejętności w wykonywaniu specjalistycznych badań i dodatkowych czynności diagnostyki w laboratoriach genetycznych.

Kształcenie prowadzone w trybie szkolenia specjalizacyjnego zapewni pełen nadzór nad jakością kształcenia oraz kompetencjami przyszłych specjalistów. Szkolenie specjalizacyjne prowadzone będzie w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Pełną treść projektu rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl