NIA podsumowuje: ilu farmaceutów zgłosiło się na kursy ws. szczepień?

 1 minuta

źródło: Nia.org.pl

Z danych zebranych przez NIA z całej Polski wynika, że liczba zgłoszeń farmaceutów wynosi ponad 5 tys. Najwięcej osób zadeklarowało chęć wykonywania szczepień przeciw COVID-19 w województwie mazowieckim (ponad 1 tys.), śląskim (ponad 0,6 tys.) i wielkopolskim (ponad 0,5 tys.).

Przyjmowanie zgłoszeń przez Okręgowe Izby Aptekarskie wciąż trwa, dlatego spodziewana liczba zainteresowanych farmaceutów wykonywaniem szczepień przeciw COVID-19 będzie zdecydowanie większa. Do udziału w akcji gorąco zachęca farmaceutów Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska:

„Wyzwanie kadrowe i logistyczne z jakim musi zmierzyć się polski system ochrony zdrowia podczas realizacji masowej akcji szczepień wymaga sprawnej koordynacji i zaangażowania dodatkowych kadr medycznych. Liczne zgłoszenia farmaceutów deklarujące podjęcie wykonywania szczepień przeciw COVID-19, stanowią dowód na to, że nasza grupa zawodowa jest dojrzała i gotowa do podejmowania wyzwań oraz realizacji założeń opieki farmaceutycznej ujętych w niedawno uchwalonej ustawie o zawodzie farmaceuty.”