NFZ: wzrasta liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą specjalistyczną ze względu na zaburzenia psychiczne

 3 minuty

mlodziez-depresja-covid

Wzrasta liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą specjalistyczną ze względu na zaburzenia psychiczne – poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia. Przypomniał, że działa interaktywna mapa ośrodków, dzięki której można znaleźć pomoc specjalistów z każdego poziomu referencyjnego.

Objawy gorszego stanu psychicznego

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował w poniedziałek, że wzrasta liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą specjalistyczną ze względu na zaburzenia psychiczne. Przypomniał, że objawami gorszego stanu psychicznego mogą być np. problemy ze snem, koncentracją uwagi, brak siły i chęci do podejmowania codziennych aktywności. „Niekiedy gorsze samopoczucie psychiczne dziecka wymaga pomocy specjalistów” – dodał.

Gdzie po pomoc?

Po pomoc psychologiczną, psychiatryczną lub na leczenie uzależnień można zgłosić się do specjalistów pracujących w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są to m.in. psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi i psychiatrzy.

Świadczenia psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży są realizowane na trzech poziomach referencyjnych. Pomoc jest udzielana tu bezpłatnie, finansuje ją NFZ. Do ośrodków I i II stopnia nie potrzeba skierowania.

  • Do I poziomu należą zespoły lub ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Świadczenia realizowane są przez zespół specjalistów: psychologa, psychoterapeutę oraz terapeutę środowiskowego. W zespole lub ośrodku można skorzystać z takich świadczeń, jak porada psychologiczno-diagnostyczna, porada psychologiczna, sesja psychoterapii indywidualnej, czy wizyta, porada domowa lub środowiskowa.
  • II poziom referencyjny obejmuje centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Pomoc obejmuje opiekę dzienną lub w warunkach ambulatoryjnych w oddziale dziennym lub poradni zdrowia psychicznego pod kierunkiem lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów i terapeutów zajęciowych
  • Do III poziomu zaliczane są ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej. W ramach oddziału psychiatrycznego dla dzieci realizowane są świadczenia stacjonarne przez lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych. Do świadczeń realizowanych w zakresie III poziomu referencyjnego wymagane jest skierowanie. W stanie nagłego zagrożenia życia możesz zgłosić się do ośrodka III poziomu referencyjnego (szpitala) bez skierowania.

„Nie zawsze pierwszym specjalistą musi być lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, bo jeśli konsultacja u lekarza jest wskazana, to również specjaliści z poszczególnych poziomów referencyjnych to uwzględnią. Natomiast w sytuacji, kiedy zdrowie lub życie naszego dziecka jest zagrożone, bezwzględnie powinniśmy z naszym dzieckiem zgłosić się do najbliższej Izby Przyjęć lub wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego” – oceniła cytowana w komunikacie NFZ dr n. med. Aleksandra Lewandowska.

Osoby szukające pomocy mogą skorzystać z interaktywnej mapy punktów pomocy opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Dzięki niej w szybki sposób można znaleźć pomoc specjalistów z każdego poziomu referencyjnego. (PAP)

Mapa ośrodków z adresami i danymi kontaktowymi jest dostępna TUTAJ.

źródło: PAP