NFZ przypomina o bezpłatnych badaniach prenatalnych

 3 minuty

badania-prenatalne-cd

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomniał, że od 5 czerwca br. każda kobieta może bezpłatnie wykonać badania prenatalne. Jak podkreślił, odgrywają one kluczową role w monitorowaniu zdrowia zarówno mamy, jak i dziecka.

Co umożliwiają badania prenatalne?

Badania prenatalne to badania diagnostyczne dziecka w życiu płodowym, które są wykonywane przed porodem. Pozwalają one na wczesne wykrycie chorób lub wad u dzieci w okresie prenatalnym. „Jest to o tyle istotne, że leczenie niektórych z nich można rozpocząć już na etapie ciąży lub przygotować się do odpowiedniej terapii, gdy dziecko pojawi się na świecie” – przypomniał NFZ.

Badania prenatalne umożliwiają rozpoznanie m.in.: zespołu Downa, zespołu Turnera, zespołu Edwardsa, zespołu Klinefeltera, fenyloketonurii, hemofilii, mukowiscydozy, wrodzonej łamliwości kości, rdzeniowego zaniku mięśni oraz dystrofii mięśniowej.

Zniesienie kryterium wieku

Od 5 czerwca zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia zakładające usunięcie kryterium wieku kobiety jako kryterium kwalifikacji do udziału w programie badań prenatalnych. Dotychczas badania prenatalne mogły wykonać kobiety od 35. roku życia.

  • Rozporządzenie wskazuje terminy, w których powinny zostać wykonane priorytetowe badania prenatalne. W przypadku badań biochemicznych to czas między 11. a 14. tygodniem ciąży. USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych powinno zostać wykonane w I trymestrze pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży, a w II trymestrze między 18. a 22. tygodniem ciąży.
  • W przypadku konieczności pogłębionej diagnostyki pacjentka uzyska poradę genetyczną, wykona badania cytogenetyczne oraz otrzyma skierowanie na pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy pod kontrolą USG.
  • Do włączenia do programu badań prenatalnych nadal będzie wymagane skierowanie zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (w tygodniach) wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.
  • W przypadku konieczności wykonania badania genetycznego i pobrania materiału płodowego do badań genetycznych(amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza) wymagane jest skierowanie z informacją o wskazaniach do badania wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub lekarza specjalisty wykonującego badania prenatalne.

Podział na grupy nieinwazyjne i inwazyjne

NFZ przypomniał, że badania prenatalne dzielą się na dwie grupy – nieinwazyjne oraz inwazyjne.

Te pierwsze są całkowicie bezpieczne zarówno dla zdrowia matki jak i dziecka, nie ingerują w środowisko płodu, a ich wykonanie nie prowadzi do powstania żadnych powikłań. „Zalicza się do nich ultrasonografię (USG) oraz testy biochemiczne (z krwi). To właśnie na nich opiera się przesiewowa diagnostyka prenatalna” – zaznaczył Fundusz.

Badania inwazyjne mają na celu zweryfikować nieprawidłowy lub niejednoznaczny wynik badania prenatalnego, uzyskany metodą nieinwazyjną. „Podczas badań pobiera się płyn owodniowy lub fragmenty tkanek płodu do analizy” – wyjaśnił NFZ. Zalicza się do nich amniopunkcję genetyczną, biopsję kosmówki czy kordocentezę.

Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z programu badań prenatalnych może skorzystać ponad 210 tys. kobiet. (PAP)

***

Czytaj także:
MZ: od środy każda kobieta może bezpłatnie wykonać badania prenatalne
Opublikowano rozporządzenie ws. badań prenatalnych

źródło: PAP