Opublikowano rozporządzenie ws. badań prenatalnych

 3 minuty

ciaza

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zakładające usunięcie kryterium wieku kobiety jako kryterium kwalifikacji do udziału w programie badań prenatalnych. Celem rozporządzenia jest zwiększenie dostępu do badań.

Co zakłada nowela?

21 maja br. w Dzienniku Ustaw opublikowano o nowelizację rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  • Nowelizacja rozporządzenia zakłada zmiany warunków realizacji programu badań prenatalnych polegające na: usunięciu kryterium wieku kobiety jako kryterium kwalifikacji do udziału w programie ze wszystkich etapów programu; usunięciu obecnie obowiązujących kryteriów kwalifikacji do udziału w programie z etapu „Poradnictwo i badania biochemiczne” oraz „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych” oraz doprecyzowaniu w etapie „Poradnictwo i badania biochemiczne” oraz „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych” terminu, w którym powinny zostać wykonane priorytetowe badania prenatalne.
  • Do włączenia do programu nadal będzie wymagane skierowanie zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.
  • Natomiast w przypadku etapu „Poradnictwo i badania genetyczne” oraz „Pobranie materiału płodowego do badań genetycznych” (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza) wymagane będzie skierowanie, które zawiera również informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub z etapu „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych”.
  • W uzasadnieniu nowelizacji wyjaśniono, że usunięcie kryteriów kwalifikacji do pierwszych dwóch etapów programu znosi wszelkie ograniczenia w dostępie do priorytetowych badań prenatalnych.

Celem programu badań prenatalnych jest identyfikacja ryzyka wystąpienia wad płodu oraz ich diagnostyka we wczesnym okresie ciąży oraz o ile to możliwe, podjęcie leczenia jeszcze w okresie płodowym. Program umożliwia opracowanie planu postępowania, który może zostać wdrożony od razu po narodzeniu dziecka obciążonego patologią. (PAP)

źródło: PAP