NFZ podał wydatki na refundację w sierpniu br.

 3 minuty

NFZ opublikował nowe dane o wykorzystaniu pieniędzy na refundację leków w od stycznia do końca sierpnia 2021 r. – informuje Politykazdrowotna.com. Ile dopłacił do refundacji aptecznej, a ile z zaplanowanej kwoty wydał na chemioterapię i programy lekowe?

5,68 mld zł (5 682 848,33 tys.) – tyle Narodowy Fundusz Zdrowia dopłacił do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w okresie styczeń-sierpień 2021 r., co stanowi 63,86 proc. zaplanowanych środków. Tylko w sierpniu na ten cel NFZ wydał 677,1 mln zł (677 113,16 tys.)

Refundacja apteczna

Na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę do sierpnia NFZ wydał ponad 5,66 mld zł (5 661 841,99 tys. zł) czyli 63,92 proc. kwoty zarezerwowanej na ten cel na cały rok. Tylko w sierpniu wydatki na ten cel wyniosły ponad 674 ml zł.

Programy lekowe

Jeżeli chodzi o programy lekowe, to na terapie refundowane w ich ramach, NFZ do końca sierpnia wydał ponad 3 mln zł (3 040 876,24 tys. zł). Tylko w sierpniu było to ponad 417,2 mln zł.

Chemioterapia – spadek realizacji

Z kolei na leki stosowane w chemioterapii w sierpniu było to ponad 31 mln zł. Z kolei w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku przeznaczono na ten cel ponad 318,17 mln zł (318 176,04 tys. zł), czyli 48,84 proc. przewidzianego na ten rok budżetu.

Podsumowanie

Co istotne, o ile w przypadku budżetu na refundację leków w aptekach czy na programy lekowe, dane za ubiegły rok są porównywalne, to jeżeli chodzi o wydatki na chemioterapię widać tu spadek nakładów w ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jest to o 10 punktów proc. mniej niż w ubiegłym roku w tym okresie. Wówczas wydatki na chemioterapię po 8 miesiącach wynosiły 405,7 mln zł, co stanowiło 58,2 proc. zaplanowanego na ten cel budżetu. Być może niższy poziom wydatków na refundację w tym zakresie w tym roku to efekt pandemii i mniejszej zgłaszalności pacjentów na diagnostykę, a potem leczenie.

źródło: Politykazdrowotna.com