Nawet trzy tygodnie kwarantanny – jest nowe rozporządzenie

 3 minuty

mezczyzna w garniturze na tle interaktywnego wykresu

Nawet 21 dni kwarantanny lub izolacji przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dla osób, które miały styczność lub zakażą się „alertowym” wariantem koronawirusa – donosi serwis Politykazdrowotna.com. O dłuższej kwarantannie zdecyduje sanepid.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Zostało ono w czwartek skierowane do ogłoszenia.

W znowelizowanym rozporządzeniu przewidziano zmiany dotyczące tych osób, które zakażą się tzw. wariantem alertowym, czyli bardziej zakaźną lub zjadliwą odmianą wirusa.

„W przypadku narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości w stosunku do wariantu dominującego w danym okresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo styczności ze źródłem zakażenia, albo zakażenia, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może decydować o wydłużeniu czasu trwania kwarantanny, izolacji albo izolacji w warunkach domowych do 21 dni” – wyjaśnia resort w ocenie skutków regulacji.

Jak dodaje, termin ten został określony „dla zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszelkich czynności mających na celu zapobieganie i zwalczanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 (związanych z opracowaniem ogniska epidemicznego oraz sekwencjonowaniem próbek).”

Informacje o tym, które warianty są alertowe, a który jest dominujący Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny będą przekazywali dla państwowych inspektorów sanitarnych.

W noweli przewidziano też zmiany w stosunku do osób, które zamieszkują z kimś z potwierdzonym zakażeniem.

„Proponuje się dodanie możliwości wykonania testu molekularnego, w przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych. Okres obowiązkowej kwarantanny ulegnie zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji albo po uzyskaniu negatywnego wyniku testu molekularnego uzyskanego przez osobę odbywającą kwarantannę, wykonanego nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu tej izolacji” – wyjaśnia resort w Ocenie Skutków Regulacji.

źródło: Rządowe Centrum Legislacji / Politykazdrowotna.com