Nagroda dla przeciwnowotworowego preparatu z Wrocławia

 2 minuty

Opracowany preparat typu lipidoaminokwasu zawiera pochodne biologicznie aktywnych skonjugowanych kwasów trienowych (CLnA) i aminokwasów (AA) seryny lub tyrozyny.

– W przypadku komórek nowotworowych ludzkiej białaczki MV4-11 aktywność cytotoksyczna (IC50) preparatu CLnA-AA jest porównywalna ze stosowanym w terapii chorób nowotworowych cytostatykiem, czyli cisplatyną – wyjaśnia prof. Patkowska-Sokoła. – Z kolei wobec ludzkich komórek nowotworowych raka płuc, okrężnicy, piersi i jajnika podobny efekt jak przy chemioterapeutyku uzyskuje się przy 2–4-krotnie wyższej dawce.

– Co istotne, opracowany preparat nie niszczy zdrowych komórek fibroblastów, co stanowi poważny problem przy stosowanych w leczeniu nowotworów chemioterapeutyków – dodaje prof. Patkowska-Sokoła wskazując, że przeprowadzone badania dają nadzieję, że bioaktywny naturalny preparat CLnA-AA może wspomagać terapię antynowotworową, a podawany w żywności funkcjonalnej może działać profilaktycznie.

Badania realizowane były przy współpracy w Instytutem Chemii Przemysłowej im. I. Mościckiego w Warszawie. Na opracowany preparat w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej złożony został opis zgłoszenia patentowego.

42. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości i Nowoczesnej Techniki w Genewie odbywała się, tradycyjnie, w hali Geneva Palexpo. Swoje wynalazki i innowacje przedstawiło w tym roku ponad 730 wystawców z 43 państw. Łącznie zaprezentowano ponad tysiąc innowacyjnych rozwiązań, prezentowane były także wynalazki 30 twórców z Polski. Międzynarodowi jurorzy naszym innowacyjnym rozwiązaniom przyznali 35 medali – 17 złotych i 13 srebrnych.