Nagroda i Medal im. Romana Kaliszana

 3 minuty

źródło: Naukowa Fundacja Polpharmy

Strony porozumienia postanowiły wspólnie przyznawać corocznie Nagrodę i Medal im. Romana Kaliszana uczonemu za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych otwierające nowe możliwości aplikacyjne w medycynie i farmacji. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 5 000 euro.

Po raz pierwszy Nagroda i Medal zostaną wręczone w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

Profesor Roman Kaliszan (1945-2019), rektor Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie GUMed) w kadencji 2005-2008, prorektor ds. nauki w latach 1999-2005, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1984-1987, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki w latach 1984-2016, z wykształcenia farmaceuta i fizyk, był wybitnym naukowcem, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Aktywnie uczestniczył w pracach licznych towarzystw i komitetów naukowych. Jego osiągnięcia naukowe, publikacje i książki dotyczące farmakologii i biofarmacji, tytuły doktora honoris causa i liczne nagrody sytuują go wśród najwybitniejszych naukowców naszego kraju i jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich naukowców za granicą.

„Mieliśmy zaszczyt przez wiele lat współpracować z profesorem Romanem Kaliszanem, korzystając z jego ogromnej wiedzy i doświadczenia. Został członkiem pierwszego składu Rady Naukowej Fundacji w 2001 r., a następnie wspierał nas jako jej honorowy członek. Jesteśmy dumni, że nagroda jego imienia pozwoli na wyróżnienie najlepszych polskich uczonych. To wkład naszej Fundacji oraz pana Jerzego Staraka w rozwój i promocję polskiej nauki, a także symboliczny wyraz uznania dla wybitnego naukowca, jakim był profesor Kaliszan” – powiedział dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes Naukowej Fundacji Polpharmy, której celem jest wspieranie realizacji projektów badawczych w dziedzinie medycyny i farmacji.

Od lewej: dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prof. Marcin Gruchała, prof. Jerzy Błażejowski i prof. Michał Markuszewski

Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody i Medalu określa Regulamin Przyznawania Nagrody i Medalu, dostępny na stronie https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/nagroda-i-medal-im-romana-kaliszana/#!nagroda-i-medal-im-romana-kaliszana.