MZ precyzuje zapisy tzw. ustawy „Apteka dla Aptekarza”

 1 minuta

kodeina-technik-leki-robione z fenobarbitalem

Samorząd aptekarski publikuje na swojej stronie objaśnienie prawne Ministra Zdrowia powstałe w związku z pojawiającymi się sygnałami o wątpliwościach interpretacyjnych dotyczących tzw. ustawy „Apteka dla Aptekarza”.

Jak rozumieć sformułowanie „co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych”?

W piśmie Ministra Zdrowia czytamy:

„Minister Zdrowia na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) z urzędu, przedstawia objaśnienie prawne postanawiając, że sformułowanie „co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych” wskazane w art. 99 ust. 3a pkt 1-3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz 1977, z późn. zm.) – dalej: „upf”, odnosi się do liczby aptek ogólnodostępnych prowadzonych w kraju.”

Pełną treść pisma MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl