MZ o możliwości kontynuacji w Polsce studiów medycznych dla studentów ukraińskich uczelni

 2 minuty

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583), która wprowadziła również szereg ważnych zmian do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Ich celem jest umożliwienie kontynuowania nauki studentom ukraińskich uczelni medycznych (kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz inne kierunki medyczne) na polskich akademiach.

Kontynuacja nauki

Zapisy tzw. specustawy regulują m.in. zasady przyjęcia na studia i kontynuacji studiów. Ustawa wprowadza rozwiązania, które pozwalają uczelniom na określenie szczególnych zasad ich organizacji i funkcjonowania w związku z koniecznością umożliwienia odbywania studiów przez osoby, które w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy były zmuszone opuścić ten kraj.

Opłaty i stypendia

Przepisy mówią ponadto o braku opłat na studiach stacjonarnych oraz przybliżają program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) dla obywateli Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki na studiach stacjonarnych w języku polskim. Porządkują również zasady ubiegania się o stypendia.

Szczegółową interpretację zapisów specustawy w powyższej kwestii znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Gov.pl