MZ: farmaceuta może wystawić receptę tylko na leki gotowe o kategorii Rp

 3 minuty

szkolenie-specjalizacja

Farmaceuci mają możliwość wystawiania recept wyłącznie na leki gotowe wydawane z przepisu lekarza, z wyłączeniem środków odurzających. Nie mogą też wypisać recepty na leki recepturowe czy wyroby medyczne – informuje serwis Rynekzdrowia.pl.

Do resortu zdrowia trafiło pytanie dotyczące zakresu, w jakim farmaceuci mają możliwości wystawiania recept. Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Iwona Kasprzak, dopytywała o kwestie wystawiania recept przez farmaceutów. Odpowiedzi udzielił Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ. Zaś dokument opublikowała na swojej stronie częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska.

Na jakie leki farmaceuta może wystawić receptę?

Intencją ustawodawcy przy projektowaniu przepisu art. 96 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne było przyznanie uprawnienia dla farmaceutów polegającego na możliwości wystawiania recept wyłącznie w wąskim zakresie przedmiotowym.

Zgodnie z ust. 4 pkt 2 tego artykułu zakres tego uprawnienia obejmuje wyłącznie leki gotowe o nadanej im kategorii dostępności „Rp”, tj. wydawane z przepisu lekarza, przy czym bez leków zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, choćby posiadały one kategorie „Rp”.

Nie obejmuje nadto leków gotowych o innej niż „Rp” kategorii dostępności, a wydawanych na podstawie recepty (np. „Rpz” „Rpw”).

Nie obejmuje swym zakresem również leków innych niż gotowe, tj. tzw. „leków robionych” (recepturowych), gdyż w ich przypadku nie można mówić w ogóle o nadanej kategorii dostępności, nie podlegają one bowiem – ze swej natury – procesowi dopuszczania do obrotu.

MZ: przepisy należy interpretować zawężająco

Pojawiła się wątpliwość do relacji zakresu wspomnianego art. 96 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 4b, który odnosi się również do wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy produktów leczniczych recepturowych.

„Zakres rodzajów produktów leczniczych, na które farmaceuta może wystawiać recepty należy interpretować zawężająco – kategorię takich produktów determinuje brzmienie art. 96 ust. 4 pkt 2 u.p.f.” – podkreślił w odpowiedzi Łukasz Szmulski, dyrektor DPLiF resortu zdrowia.

„Tym samym, należy przyjąć że przepis art. 96 ust. 4b u.p.f. w zakresie, w jakim odnosi się do wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy produktów leczniczych recepturowych jest przepisem martwym” – dodał.

źródło: Rynekzdrowia.pl