Za migotanie komór odpowiada gen

 1 minuta

Ponad połowa śmiertelnych przypadków jest wynikiem migotania komór (zmiana rytmu pracy serca zakłóca wówczas prawidłowy przepływ krwi). Naukowcy z londyńskiego Imperial College odkryli gen SCN10A, który bezpośrednio wiąże się z biciem serca oraz ryzykiem wystąpienia migotania komór. Oznacza to, że osoby o różnych odmianach tego genu są w różnym stopniu narażone na wystąpienie zaburzeń akcji serca.