MEN opublikowało podstawę programową kształcenia dla zawodu technik farmaceutyczny

 2 minuty

źródło: Dziennikustaw.gov.pl / Rynekaptek.pl

W rozporządzeniu podano warunki realizacji programu oraz minimalną liczbę godzin kształcenia:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy – 32
  • podstawy zawodu technik farmaceutyczny – 144
  • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i preparatów leczniczych na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – 576
  • współuczestniczenie w analizie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – 336
  • zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produkty kosmetyczne na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – 224
  • prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – 416
  • język obcy zawodowy – 64

Razem: 1792

Rozporządzenie określa ponadto liczbę tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin), w tym 4 tygodnie (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tygodnie (70 godzin) w aptece szpitalnej.

Część dotycząca techników farmaceutycznych znajduje się na stronach 2653-2669 dokumentu.

Pełną treść rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.