Lodówki do rejestracji

 1 minuta

Farmacja Praktyczna

źródło: Gazeta Prawna

Każde urządzenie, które zawiera co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, musi obecnie posiadać specjalną kartę, w której określi się m.in. rodzaj i ilość czynnika. Centralny Rejestr Operatorów znajduje się na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej (http://www.ichp.pl/CRO). Tam zainteresowani mogą znaleźć wszystkie niezbędne informacje.

Rejestracja jest realizacją działań UE zmierzających do ograniczania emisji substancji wpływających destrukcyjnie na warstwę ozonową. Karty należy sporządzić najdalej do 14 marca br. Po tym terminie kary za brak karty urządzenia będą wynosiły od 600 do 3 tys. zł.