Kwietniowy wzrost na rynku aptecznym

 3 minuty

W porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. rynek zanotował wzrost o 43,3 mln PLN. Wartość sprzedaży względem kwietnia 2013 r. była wyższa w przypadku segmentów sprzedaży odręcznej i leków refundowanych, natomiast spadek zanotował segment leków pełnopłatnych. Sprzedaż odręczna wzrosła o 33,47 mln PLN (+3,7%) – do 942 mln PLN, a sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 14,12 mln PLN (+1,7%) – do 862 mln PLN. Jedynie sprzedaż leków pełnopłatnych dotknął spadek wartości sprzedaży o 5,13 mln PLN (-1,0%) – do 526 mln PLN.

W porównaniu do marca 2014 r. wartość sprzedaży całego rynku zmniejszyła się o 81,0 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 1,74 mln PLN (+0,2%). Natomiast sprzedaż leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 11,22 mln PLN (-2,1%). Jeszcze większy spadek zanotowała sprzedaż odręczna, której wartość zmalała o 74,0 mln PLN (-7,3%).

Obrót polskiej statystycznej apteki w kwietniu 2014 wyniósł 171,0 tys. PLN (w cenach detalicznych brutto), co stanowi wzrost o 0,9% w stosunku do kwietnia 2013.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w kwietniu br. wyniosła 28,9% i była wyższa o 5,9% (+1,6 pp) od marży w analogicznym okresie 2013 r. Natomiast względem marca 2014 r. średnia marża w aptece wzrosła o 5,4% (+1,5 pp)

Strony: 1 2