Książeczki RUM wciąż aktualne

 3 minuty

Farmacja Praktyczna

Wbrew licznym opiniom książeczki RUM nie są reliktami przeszłości. Ich historia sięga roku 1991, gdy dr Andrzej Horoch i dr Mirosław Jarosz z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie opracowali pomysł systemu Rejestru Usług Medycznych. Samo wdrażanie książeczek zajęło prawie dwa lata (1996- 1998 r). W 1997 r., korzystając ze środków PHARE, opracowano projekt RUM z wykorzystaniem kart elektronicznych i terminali w rejestracjach na terenie województwa katowickiego, pod nazwą „START”. Podobnie przebiegało wdrażanie tego projektu w ZOZ-ach Warszawy na terenie dzielnicy Praga- Południe. Dziś w województwach, w których książeczki RUM nadal funkcjonują, obserwuje się spore oszczędności pieniędzy.

Korzyści ze stosowania kuponów RUM:

– okodowanie kuponu, zapewniające unikalność oraz pełną możliwość identyfikacji ubezpieczonego – posiadacza książeczki RUM i podmiotu drukującego kupony i wydającego książeczkę,
– podmiotowość ubezpieczonego, jako posiadacza książeczki RUM (co zapewnia numer), l ubezpieczony przechowuje książeczkę i pilnuje jej jak swojej własności,
*Na Śląsku karta ubezpieczonego jest jednym z elementów systemu, tzn. ubezpieczony przychodzi ze swoją kartą do lekarza, jest dzięki niej rejestrowany i na jej podstawie drukowany jest kupon. Karta jest tu kluczem, dzięki któremu można wejść do systemu i spersonalizować kupon (jest on drukowany przez świadczeniodawcę z danymi ubezpieczonego zapisanymi na karcie i z numerem). Apteki i farmaceuci nie mają kontaktu z kartą, a jedynie z kuponem, który jest wydrukowany na jej podstawie (szczegółowe informacje na stronie www.nfz-katowice.pl).
– ergonomia przy wystawianiu recept (nie ma potrzeby wypisywania danych pacjenta – nazwiska, adresu i nr PESEL),
– powszechna aprobata środowiska lekarskiego dla wystawiania recept na kuponach RUM,
– możliwość zastosowania również jako druków skierowań oraz nośnika danych niezbędnych do rozliczeń świadczeń,
– przygotowana logistyka związana z drukowaniem kuponów i wydawaniem książeczek RUM, poprzez terenowe biura RUM przy ZOZ-ach (ubezpieczony otrzymuje książeczkę RUM stosunkowo blisko miejsca zamieszkania),
– procedura wydawania książeczek obejmuje każdorazowe sprawdzanie uprawnień do świadczeń,
– praktyka lat 2000-2009 wykazała, że kupon RUM jako druk recepty jest wystarczająco zabezpieczony.

*Dotychczas nie stwierdzono prób fałszowania kuponu RUM jako druku recept. Spotyka się natomiast wielokrotne fałszowanie recept białych.