Kosmetyki pod specjalnym nadzorem?

 2 minuty

źródło: Rynekaptek.pl

Regulacja – jak wskazano w uzasadnieniu – ma umożliwić zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych mających wpływ na zdrowie konsumentów. Nowe przepisy mają także związek z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ws. produkcji kosmetyków nr 1223/2009. W projekcie zaproponowano wprowadzenie rejestracji zakładów, w których są wytwarzane lub paczkowane produkty kosmetyczne. Planowane jest nałożenie na wytwórców produktu kosmetycznego obowiązku złożenia do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wniosku o wpis do wykazu.

„Posiadanie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej aktualnych informacji odnośnie lokalizacji zakładów wytwarzających kosmetyki pozwoli na sprawny nadzór nad warunkami ich wytwarzania, co przekłada się na bezpieczeństwo zdrowia konsumentów” – oceniono w uzasadnieniu.
Projekt przewiduje, że producenci kosmetyków prowadzący działalność w chwili wejścia w życie ustawy będą mieli obowiązek złożenia wniosku o wpis do wykazu zakładów w ciągu 9 miesięcy.

Projektowana ustawa zakłada też powołanie Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych. Systemem ma kierować Główny Inspektor Sanitarny. Minister zdrowia określi w drodze rozporządzenia ośrodek administrujący systemem. Ośrodek ten będzie weryfikował zgłoszenia, by stwierdzić, czy spełniają kryteria definicji ciężkiego działania niepożądanego. O zaistnieniu takiego działania ośrodek będzie informował GIS, a ten – będzie przekazywał te informacje właściwym organom międzynarodowym.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów rozporządzenia mają sprawować w zakresie swoich kompetencji – Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa.