Język angielski dla farmaceutów cz.3

 3 minuty

język angielski dla farmaceutów

W trzeciej odsłonie naszych farmaceutycznych rozmówek zajmiemy się podstawowymi konstrukcjami zdań, zwrotów i sformułowań, których z pewnością będą używać Państwo w rozmowie z anglojęzycznym pacjentem. Słowem, jak pytać, prosić i informować pacjenta, by sprawnie udzielić mu fachowej pomocy.

Zapraszamy do nauki! (link do części nr 4 pod artykułem)

PYTANIA I ZALECENIA FARMACEUTY:
Skąd Pan/i pochodzi?
Where do you come from?

Czy jest Pan/i Amerykaninem/Amerykanką, Brytyjczykiem/Brytyjką, Australijczykiem/Australijką…?
Are you American, British, Australian…?

Czy ma Pan/i receptę?
Have you got a prescription?

Musi Pan/i mieć receptę na ten lek.
You need a prescription for this medicine.

Proszę poprosić swojego lekarza, by wypisał Pani/Panu receptę na ten lek.
Ask your doctor to write a prescription for this medicine.

Proszę skonsultować się z lekarzem.
Consult a doctor, please.

Czy posiada Pan/i ubezpieczenie zdrowotne?
Have you got a health insurance?

Nie dosłyszałam/em, czy może Pan/i powtórzyć?
Sorry, I didn’t understand, can you repeat, please?

Czy może Pan/i mówić odrobinę wolniej?
Can you speak a little more slowly, please?

Czy to wszystko?
Is that all?

Płaci Pan/i… To kosztuje.
You pay… / It costs…

ODBIÓR LEKU:
Muszę zamówić ten lek.
I have to order this medicine.

Proszę przyjść za:
– trzy godziny,
– po południu,
– jutro rano,
– pojutrze,
– we wtorek ok. godz. 14.

Please, come back:
– in three hours
– this afternoon
– tomorrow morning
– the day after tomorrow
– on Tuesday, about 2 (two) p.m.

Nasza apteka jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 9-18 oraz w sobotę, w godz. 10-15.
Our pharmacy is open from Monday to Friday, from 9 (nine) a.m. to 6 (six) p.m. and on Saturday, from 10 (ten) a.m. to 3 (three) p.m.

SŁOWNICTWO:
internista – physician internist
laryngolog – laryngologist
okulista – ophthalmologist
pediatra – pediatrician
neurolog – neurologist
psychiatra – psychiatrist
stomatolog – dentist
chirurg – surgeon
urolog – urologist
ginekolog – gynecologist
ubezpieczenie zdrowotne – health insurance
otwarte (apteka) – open
zamknięte (apteka) – closed
rozumieć – understand
mówić – speak
wolniej – slowly
czuć się lepiej – feel better
wyzdrowieć – get well
płacić – pay
cena – price