Jakim jestem szefem? – cz. 1

 3 minuty

W literaturze odnaleźć można wiele informacji na temat stylów zarządzania. U podłoża tych klasyfikacji leży wiele elementów. Managerowie, którzy zainteresowani są teorią zarządzania, często dopytują, jaki styl zarządzania jest najlepszy? Według którego stylu zarządzać, by osiągać najlepsze rezultaty? Nikogo nie zaskoczy z pewnością odpowiedź, że wszystko to uzależnione jest od wielu czynników, a idealny styl zarządzania nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Zdefiniujmy zatem pojęcie stylu zarządzania. Jest to zestaw cech i zachowań przełożonego, wpływający na zespół pracowników. Część z tych zachowań jest uświadomiona i szef działa według zaplanowanych założeń. Część jednak z nich jest całkowicie nieuświadomiona i może wynikać z cech osobowości, czy predyspozycji (lub ich braku).

Co wpływa na to, że mamy tak dużą różnorodność w stylach zarządzania? Nawet, jeśli nie znamy teorii definiujących sposób zarządzania, już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że każdy szef zarządza inaczej. A jest to związane z:

 • cechami charakteru osoby zarządzającej
 • dziedziną, w której osoba zarządzająca pracuje
 • stopniem dojrzałości i poziomu kultury organizacyjnej
 • doświadczeniem szefa
 • etapem dojrzałości zespołu i składu osobowego (pod względem płci, cech osobowości, wieku)
 • sposobem, w jaki zarządzali byli przełożeni

Chcąc wybrać najbardziej efektywny sposób zarządzania, nie należy kierować się definicjami i nazwami poszczególnych modeli. Należy uświadomić sobie, co dla szefa powinno być najważniejsze w kierowaniem ludźmi.

Warto się zatem zastanowić nad następującymi zagadnieniami:

 • Kim są dla mnie pracownicy?
 • Jakimi wartościami kieruję się w życiu (w pracy), a jakie wartości wyznają członkowie mojego zespołu?
 • Czy znam swoich pracowników, tj. czy wiem, co ich motywuje, czy znam ich potencjał i potrafię to wykorzystać?
 • Czy jestem kierownikiem otwartym na zmiany?
 • Czy chętnie się uczę i jestem otwarty na rozwój?
 • Czy z szacunkiem odnoszę się do swoich współpracowników?
 • W jakich relacjach pozostaję ze swoim zespołem farmaceutów?
 • Czy potrafię przyznać się do niewiedzy w jakimś zakresie i do popełnianych błędów?
 • Czy potrafię wziąć na siebie odpowiedzialność za zespół?

Wszystkie odpowiedzi na powyższe pytania świadczą o tym, jaki styl zarządzania dany kierownik reprezentuje. To między innymi te obszary brane są pod uwagę w klasyfikacjach stylów zarzadzania.

W kolejnej odsłonie artykułu omówimy sobie sklasyfikowane przez znanych ekspertów style zarządzania. Zapraszam do lektury!