Jak motywować pracowników?

 7 minut

farmaceuta usmiechniety

Wydawać by się mogło, że o motywacji powiedziano już wszystko, a zatem wszyscy menedżerowie powinni być świadomi, jak ważny jest to aspekt zarządzania zespołem. Tyle jednak teoria. Bo przecież można znać wiele narzędzi motywacyjnych, ale cóż nam po tej wiedzy, jeśli nie potrafimy jej przekuć na działanie. Warto zatem przypomnieć sobie podstawowe pojęcia związane z motywowaniem, by móc przekuć je w działanie w swojej aptece.

Pewne jest, że nawet jeśli na chwilę obecną wydaje nam się, że mamy zmotywowany zespół, który pracuje na 100, a może nawet na 110 procent swoich możliwości, trzeba być czujnym i dbać o motywację każdego dnia. Wszak to jeden z wielu elementów zakresu obowiązków kierownika apteki. Zanim rozwiniemy temat narzędzi motywacyjnych warto przypomnieć ważny fakt, a mianowicie, że pracownicy w głównej mierze odchodzą od szefa, a nie z firmy. To szef, kierownik jest kluczową osobą odpowiedzialną za motywację pracowników. Poniżej przedstawię podstawowe zagadnienia związane z motywowaniem pracowników.

Komunikacja
To element niezbędny, by motywowanie pracowników mogło się odbywać. Zawsze było to ważne ogniwo w całym łańcuchu narzędzi motywacyjnych. Mając jednak na względzie udział pokolenia Y i Z w rynku pracy, komunikacja ma jeszcze większe znaczenie niż dotychczas. Pamiętać bowiem należy, że młode pokolenia pracowników cenią sobie partnerskie relacje z przełożonymi, bycie z nimi w kontakcie (również poprzez media społecznościowe). Oczekują udzielania na bieżąco informacji zwrotnych.

Atmosfera w pracy
Tutaj też z pewnością wielu kierownikom aptek temat ten wyda się może nieaktualny. Ale okazuje się, że wciąż klimat i atmosfera w pracy są niezwykle ważne, a zatem każdy przełożony powinien przywiązywać do tego dużą wagę. Dobre relacje pomiędzy współpracownikami, pomiędzy współpracownikami a kierownikiem – wciąż są cenny elementem, który wpływa na motywację pracowników. Warto też wspomnieć, że jest to jednocześnie element ograniczający rotację w zespole.

Warto więc postawić na budowanie relacji. Wszelkiego rodzaju spotkania integracyjne będą się z pewnością sprawdzać. Nie można jednak zapomnieć, że na budowanie relacji wpływać będą również bardziej nowoczesne formy integracji, jak choćby uczestnictwo we wszelkiego rodzaju warsztatach rozwojowych (np. z rozwijania kompetencji miękkich).

„Work life integration” w zamian za „work life balance”
Okazuje się, że krzewienie istoty „work life balance” powoli wypierane jest przez nowy trend, a mianowicie „work life integration”. Ta nowa idea wchodzi na rynek pracy wraz z pojawieniem się pokolenia Z. Oznacza to, że młodzi ludzie nie chcą już tak bardzo rozdzielać życia prywatnego i pracy. Istotą jest, by kochać to, co się robi i wykonywać swoją pracę z pasją. Zgodnie z tym, co powiedział kiedyś Konfucjusz: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”.

Benefity
Okazuje się, że nie jest sztuką zaproponowanie pracownikom całego pakietu różnego rodzaju benefitów – takie podejście również odchodzi w przeszłość. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że bardzo często taki pakiet dodatkowych świadczeń (np. dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, karty multisport, itp.) nie zawsze odpowiadały na potrzeby pracowników. Bo przecież nie każdy farmaceuta jest żywo zainteresowany uprawianiem sportów czy korzystaniem z prywatnej opieki medycznej. Tak jak w wielu dziedzinach i tutaj kluczową rolę odgrywa personalizacja. Skuteczniejsze stają się na przykład takie narzędzia, jak system voucherów, kart podarunkowych. Rośnie również wartość kursów i szkoleń.

Przedstawione powyżej narzędzia związane z motywowaniem pracowników to te najbardziej aktualne. Jeśli wiemy już, jakie narzędzia na dzisiaj ma kierownik apteki, należałoby przypomnieć podstawowe zasady związane z motywowaniem pracowników. Oto one:

  • Menadżer, który chce skutecznie motywować swoich ludzi, powinien dobrze poznać ich potrzeby. Powinien znać wartości, jakimi pracownik kieruje się w życiu.
  • Każdy przełożony powinien posiadać umiejętność definiowania celów i komunikowania oczekiwań. Warto przy tej okazji przypomnieć choćby metodę SMART, zgodnie z którą cel powinien być konkretny, mierzalny, ambitny (ale możliwy do zrealizowania), realny i określony w czasie. Należy przy tym podkreślić, że tylko realne cele będą motywowały pracowników do pracy. Mogą być one ambitne, ale pracownik nie może mieć poczucia, że nigdy tego celu nie osiągnie (bo na przykład nie posiada odpowiednich narzędzi, czy kompetencji).
  • Kierownik apteki, który chce podnosić poziom motywacji swojego zespołu farmaceutów powinien dać im poczucie, że mają wspólny cel i wartości. Mówiąc w skrócie – że zespół i szef grają do jednej bramki. Warto przy tej okazji wspomnieć, że bardzo często da się połączyć potrzeby pojedynczego pracownika z potrzebami i celami zespołu. Aby jednak tego doświadczyć, należy znać potrzeby swoich farmaceutów (patrz punkt powyżej).
  • Oczekując od pracowników pełnego zaangażowania i motywacji do działania, warto z nimi pracować i pokazywać przez własny przykład. Korzystanie z doświadczeń innych, wskazywanie wzorów do naśladowania również będzie nie bez znaczenia.
  • Budując zmotywowany zespół farmaceutów, należy pamiętać, by chwalić i podkreślać zasługi każdego pracownika. Nic tak przecież nie dodaje skrzydeł i pozytywnej energii jak usłyszenie pochwały od szefa. Niestety nadal jeszcze wielu menedżerów ma tendencję do zauważania błędów, które popełniają pracownicy. Wzmocnienia pozytywne nadal nie są codzienną rutyną menedżerską.
  • Zaufanie zamiast kontroli – to kolejna złota zasada motywowania. Zwłaszcza, gdy w zespole mamy doświadczonych farmaceutów, którzy nie potrzebują już „prowadzenia za rękę”. Należy pamiętać, że zbyt gorliwa kontrola wpływa demotywująco na ludzi. Należy zatem dać pracownikom pewną swobodę, pokazując przy okazji, że darzymy ich zaufaniem i szacunkiem.

Można by wymieniać jeszcze wiele zasad, którymi powinien kierować się przełożony, by motywować swoich pracowników. Warto jednak śledzić trendy na rynku HR, by wiedzieć, co w danym momencie może okazać się najskuteczniejsze. Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, w zespołach mamy dużą różnorodność (choćby pokoleniową), a zatem i narzędzia motywacyjne powinny być różne, dobrane do specyfiki zespołu. Warto zatem poświęcić chwilę, by zastanowić się, jakich mam farmaceutów w zespole, jakie są ich potrzeby i jakimi wartościami się kierują. Dobranie wówczas odpowiednich narzędzi, by zaangażować i zmotywować ich do pracy, może okazać się dużo łatwiejsze.