Igor Radziewicz-Winnicki (MZ): „Analizujemy uwagi zgłoszone do projektu nowelizacji Ustawy refundacyjnej”

 5 minut

Aktualnie trwa analiza uwag zgłoszonych do projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – Ustawy refundacyjnej. Prace zostały zapoczątkowane już w 2013 roku, jednak na obecnym etapie prac trudno wskazać ostateczny termin znowelizowania ustawy refundacyjnej. Powyższy projekt przewiduje zmiany, które będą dotyczyły farmaceutów i funkcjonowania aptek.

Art. 44 Ustawy refundacyjnej skupia się na odmiennym sformułowaniu obowiązków osoby wydającej leki z apteki lub punktu aptecznego w zakresie informowania o możliwości nabycia innego leku refundowanego. W stosunku do obecnych wymagań, przewiduje się, że osoba wydająca będzie informowała o leku, do którego dopłata świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem ilości leku w opakowaniu, byłaby najniższa spośród możliwych do wydania – zgodnie z przedstawioną receptą i obwieszczeniem refundacyjnym, a nie jak dotychczas „którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie”. Zrezygnowaliśmy natomiast z zapisu stanowiącego, że lek, o jakim informować ma osoba wydająca, ma mieć to samo wskazanie terapeutyczne, co lek przepisany na recepcie.

Przewidujemy również dodanie przepisu, aby osoba wydająca lek miała obowiązek poinformowania pacjenta o wysokości dopłaty do leku. Chcemy także doprecyzować aktualny zapis zapewnienia dostępności do leku o najniższej dopłacie pacjenta w aptece.

Ponadto planujemy wprowadzenie przepisu, który będzie mówił o tym, że na żądanie pacjenta osoba wydająca lek ma wydać inny lek refundowany niż ten, który został przepisany na recepcie o dopłacie nie wyższej niż dopłata do leku przepisanego na recepcie. Oznacza to, że możliwość zamiennictwa powiązana zostanie z wysokością dopłaty pacjenta, zamiast od ceny detalicznej. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla pacjentów.

W przypadku, gdy na recepcie zapisano lek refundowany, pacjentowi będzie mógł zostać wydany inny lek niż ten przepisany na recepcie (jeżeli zażąda tego ów pacjent). Lek wydany będzie musiał mieć tę samą nazwę międzynarodową, dawkę oraz postać farmaceutyczną, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych.

Analogiczne wymogi, jak dla leków, przewidujemy ustanowić dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Strony: 1 2