GUS: w 2023 r. w uzdrowiskach było o 10, 4 proc. więcej kuracjuszy niż w roku 2022

 2 minuty

sanatorium

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 r. było o 10,4 proc. więcej niż w 2022 r. kuracjuszy leczonych stacjonarnie w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Najwięcej, 222,9 tys. osób, leczyło się w placówkach woj. zachodniopomorskiego.

Lecznictwo uzdrowiskowe w liczbach

  • Urząd poinformował, że w końcu 2023 r. w Polsce działało 257 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Przyjęły one 903,8 tys. kuracjuszy. Z leczenia stacjonarnego skorzystało 819,2 tys. pacjentów, co daje wzrost o 10,4 proc. więcej niż w roku poprzednim.
  • Liczba zakładów lecznictwa uzdrowiskowego obejmuje działalność 41 szpitali uzdrowiskowych (w tym 3 dla dzieci), 188 sanatoriów uzdrowiskowych (w tym 2 dla dzieci i jedno sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym), 7 przychodni i 21 zakładów przyrodoleczniczych obsługujących kompleksy uzdrowiskowe.
  • Z danych GUS wynika również, że najwięcej kuracjuszy leczyło się stacjonarnie w zakładach zlokalizowanych w województwach: zachodniopomorskim (222,9 tys. osób), kujawsko-pomorskim (169,1 tys.), dolnośląskim (99,8 tys.) i małopolskim (93,5 tys.).

W 2023 r. wykonano 38 mln zabiegów leczniczych, co daje o 8,3 proc. więcej w niż w 2022 r. Najczęściej wykonywano zabiegi przyrodolecznicze. Wśród nich dominowały zabiegi borowinowe i kąpiele mineralne (27,1 proc.) Na kolejnych pozycjach znalazły się zabiegi kinezyterapii (18,4 proc.), elektrolecznictwo (11,9 proc.), masaże (10,5 proc.) i wodolecznictwo (9,5 proc.). (PAP)

źródło: PAP