GUS: Największy wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia

 2 minuty

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. – poinformował serwis Medexpress.pl. Dane poświęcone tematyce zatrudnienia i wynagrodzeń aktualizowane są co kwartał. Wynika z nich, że największy wzrost wynagrodzeń odnotowano w ochronie zdrowia.

Wynagrodzenie

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł, co w porównaniu do 2020 r. oznacza wzrost o 8,4%.

Największy wzrost w ochronie zdrowia

Jak podaje GUS, wzrost nominalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto nastąpił we wszystkich analizowanych sekcjach. Z czego największy – aż o 17,2 proc. w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Duży wzrost odnotowały także sekcje: Zakwaterowanie i gastronomia (o 12,3%) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 11,5%).

O jakich kwotach mówimy? Dla ochrony zdrowia miesięczne przeciętne wynagrodzenie na koniec 2021 r. to 6297,97 – po odliczeniu nagród rocznych to 6224,78 zł. Od lat niezmiennie zarobki w publicznym sektorze (6599,54 zł) przewyższają zarobki w sektorze prywatnym – 5134,21 zł.

źródło: Medexpress.pl