Grypa – fakty wobec mitów

 4 minuty

20 faktów na temat grypy:

 1. O wskazaniach do szczepień decyduje lekarz na podstawie najnowszych zaleceń ACIP WHO oraz 14 Międzynarodowych Towarzystw Naukowych.
 2. Zgodnie z zalecaniem WHO, powinniśmy szczepić jak największy procent populacji ludzi na świecie.
 3. Z powodu grypy i wirusów grypopodobnych rocznie na świecie choruje 330 mln – 1 575 mld ludzi , umiera 0,5 – 1 mln.
 4. Oferowanie i organizowanie szczepień przeciwko grypie, zwłaszcza osobom z grup podwyższonego ryzyka, uważać należy za etyczną powinność.
 5. Nie ma żadnych terminów wskazujących, do kiedy możemy się szczepić, jednak zwłaszcza osoby z grup podwyższonego ryzyka powinny się szczepić przed sezonem grypowym.
 6. Zalecenia wydane przez Komitet Doradczy ds. Szczepień WHO w latach 1999-2011 informują, iż szczepienia powinny być zaoferowane osobom niezaszczepionym nawet wtedy, gdy stwierdzamy wzrost zachorowań na grypę oraz izolujemy wirus grypy w badaniach populacyjnych.
 7. Przeciwciała ochronne (antyhemaglutyninowe i antyneuraminidazowe) są wytwarzane w organizmie już 7. dnia po zaszczepieniu i utrzymują się przez blisko 12 miesięcy.
 8. Zarejestrowane szczepionki przeciwko grypie w Polsce są immunologicznie równo cenne, a skład wszystkich z nich jest co sezon uaktualniany na całym świecie.
 9. Firmy produkujące szczepionkę przeciwko grypie otrzymują szczepy do jej produkcji od ekspertów WHO.
 10. Od wielu lat Komitet Doradczy ds. Szczepień WHO rekomenduje szczepienie dzieci w wieku od 6 miesięcy do 18. r.ż. wyłącznie szczepionkami inaktywowanymi („zabitymi”) z rozszczepionym wirionem (typu „split”) oraz podjednostkowymi (typu „subunit”). Szczepić możemy nawet 100-letnie osoby.
 11. Zarejestrowane w Polsce szczepionki przeciwko grypie to szczepionki inaktywowane, tzn. zawierające fragmenty zabitego wirusa grypy. Nie jest więc on zdolny do namnażania się w organizmie i wywołania choroby.
 12. Istnieje ponad 200 różnych typów wirusów oddechowych, wywołujących objawy grypopodobne, ale nie wywołujących powikłań takich jak wirus grypy.
 13. Wirus grypy zachowuje zdolność replikacji w ujemnej temperaturze.
 14. Istnieją metody szybkiej diagnostyki laboratoryjnej, pozwalające potwierdzić diagnozę, począwszy od testów przyłóżkowych, a skończywszy na biologii molekularnej, rozróżniającej nawet zakażenie spowodowane 15 wirusami oddechowymi, łącznie z grypą.
 15. Ze względu na dużą zmienność wirusa grypy skład wszystkich szczepionek na całym świecie co roku ulega zmianie, istnieje konieczność cosezonowego szczepienia, zwłaszcza w grupach podwyższonego ryzyka.
 16. Szczepy wirusa grypy, jakie zostają użyte do szczepionki przeciwko grypie, dzięki zastosowaniu najnowszej techniki biologii molekularnej, okazują się prawie w 100% zgodne z tymi, które pojawiają się w kolejnym sezonie epidemicznym.
 17. Medyczne i ekonomiczne skutki związane z cosezonową aktywnością grypy są dobrze znane i naukowo udokumentowane.
 18. Stosowanie preparatów OTC jedynie zmniejsza nasilenie objawów, ale nie ma wpływu na wirusa grypy. W żadnym wypadku preparatów OTC nie stosuje się w profilaktyce grypy. Grypa nie jest chorobą, przed którą uchronią „przeciwgrypowe” preparaty OTC, służące do samoleczenia, szczególni dlatego, że powikłania pogrypowe są zbyt częste i poważne, aby ograniczyć się jedynie do leczenia objawów. Jedynymi lekami antygrypowymi nowej generacji dostępnymi w świecie są zanamiwir i oseltamiwir stosowany w leczeniu grypy.
 19. Istnieje możliwość stosowania nowych leków aktywnych wobec wirusów grypy A i B – inhibitorów neuraminidazy, tj. zanamiwiru i oseltamiwiru. Obecnie oseltamiwir dostępny jest również dla dzieci od poniżej 1. r.ż., a zanamiwir od 7. r.ż. (wg ACIP, od 5. r.ż. wg producenta).
 20. Wiele dodatkowych informacji znajdziecie Państwo na stronie www.pzh.gov.pl (w zakładce Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy).