Gorączka u dzieci – fakty i mity

 1 minuta

goraczka-dieci-fakty-mity

Gorączka u dzieci jest symptomem, który może pojawić się podczas samoograniczających się wirusowych zakażeń górnych dróg oddechowych oraz w przebiegu ciężkich chorób zagrażających życiu. Objaw ten jest jednym z najczęstszych powodów zgłaszania się na szpitalny oddział ratunkowy oraz przyjęć na oddziały dziecięce[1]. Prawidłowa temperatura u dzieci waha się w granicach 36,5-37,5 st. C. Gorączka jest mechanizmem obronnym i świadczy o prawidłowym działaniu organizmu – stan ten występuje, gdy temperatura przekracza ustalone normy (tab. 3)[2].

goraczka-dzieci-tab2

goraczka-dzieci-tab3

 

Piśmiennictwo:
1. A. J. Sybilski, Postępowanie w gorączce u dzieci – przedstawienie aktualnych rekomendacji, „Lekarz POZ” 2022, nr 4, s. 315-316.
2. www.wl.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Postępowanie-przeciwgorączkowe.pdf (dostęp: 10.12.2023)
3. P. K. Tuszyński, „Pediatria okiem farmaceuty” t. II, 2021, s. 95.
4. www.termedia.pl/poz/Postepowanie-w-trudnej-do-leczenia-goraczce-u-dzieci,45443.html (dostęp: 11.12.2023)
5. www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=472 (dostęp: 09.12.2023)
6. www.opieka.farm/czy-zespol-reyea-jeszcze-wystepuje-qa/#identifier_26_25283 (dostęp: 10.12.2023)
7. RJ Tallarida, RB Raffa, Testing for synergism over a range of fixe ratio drug combinations, „Life Sciences” 1996, t. 58, nr 2, s. 23-28.
8. J. Woroń, Z. Engel, I. Filipczak-Bryniarska, Skojarzona farmakoterapia bólu, czyli o zasadach racjonalnej politerapii bólu, „Anestezjologia i Ratownictwo” 2012, nr 6, s. 381-385.
9. Z. Doniec, T. Jackowska, A. Sybilski i wsp. FEVER in children – recommendations for primary care doctors – FEVER COMPASS., „Family Medicine & Primary Care Review”, 2021, t. 23, nr 1, s. 14; T. Wong, AS Stang, H. Ganshorn, L. Hartling, IK Maconochie, AM Thomsen, DW Jahnson, Combined and alternating paracetamol and ibuprofen therapy for febrile children, „Evidence Based Child Health” 2014, t. 9, nr 3, s. 675-700.
10. P. K. Tuszyński, op.cit. t. II, 2021, s. 94.
11. A. J. Sybilski, Postępowanie w gorączce u dzieci – przedstawienie aktualnych rekomendacji, „Lekarz POZ” 2022, nr 4, s. 316.
12. Z. Doniec, T. Jackowska, A. Sybilski i wsp. FEVER in children – recommendations for primary care doctors – FEVER COMPASS., „Family Medicine & Primary Care Review”, 2021, t. 23, nr 1, s. 4.
13. www.mgr.farm/opinie/fakty-i-mity-o-goraczce/ (dostęp: 11.12.2023)
14. Ulotka Pedicetamol, ulotka Nurofen dla dzieci Forte
15. T. Wong, AS Stang, H. Ganshorn, L. Hartling, IK Maconochie, AM Thomsen, DW Jahnson, Combined and alternating paracetamol and ibuprofen therapy for febrile children, „Evidence Based Child Health” 2014, t. 9, nr 3, s. 675-700.
16. https://www.mp.pl/pytania/pediatria/chapter/B25.QA.1.5.13. (dostęp: 10.12.2023)