Gala Naukowej Fundacji Polpharmy

 5 minut

cyfryzacja-medycyna

Za nami kolejna uroczysta Gala Naukowej Fundacji Polpharmy, której motto przewodnie brzmiało tym razem: „Cyfryzacja jest przyszłością, bez której możemy sobie już nie radzić”.

Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia

Naukowa Fundacja Polpharmy od 22 lat podąża za obecnymi trendami, stawia na nowe technologie i bliższą współpracę pacjentów, lekarzy i przemysłu. Od momentu jej powołania przeznaczyła na cele statutowe już prawie 30 mln zł., dzięki którym liczne zespoły badawcze mogą kontynuować i rozwijać badania naukowe.

„Nasza Fundacja ma ambicję, żeby w niedalekiej przyszłości stać się inkubatorem innowacyjności” – mówił Jerzy Starak, pomysłodawca i fundator Fundacji, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma S.A., podczas uroczystej Gali wręczenia grantów, która odbyła się w Warszawie 29 czerwca br.

Tematem zakończonej XXI edycji konkursu na projekt badawczy jest „Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia”. Cyfryzacja jest przyszłością, bez której możemy sobie już nie radzić. To zagadnienie, które łączy problem niestosowania się pacjentów do zaleceń lekarzy z nowoczesnymi technologiami pozwalającymi na lepszą interakcję na linii pacjent-lekarz-rodzina pacjenta. Pacjenci mogą otrzymywać bardziej spójną opiekę, a lekarze mogą łatwo dzielić się informacjami i współpracować nad przypadkami. Elektroniczne zapisy pacjentów i cyfrowe obrazy medyczne zwiększają precyzję w diagnostyce i leczeniu, minimalizując ryzyko popełniania błędów.

180 wniosków konkursowych

Celem konkursu było doskonalenie współpracy lekarza z pacjentem w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji poprzez zastosowanie metod i narzędzi informatycznych.

Na konkurs wpłynęło 180 wniosków. Rada Naukowa – o czym mówiła prof. Janina Stępińska, przewodnicząca Rady – na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność oraz innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu dwóch grantów.

Otrzymali je dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz dr n. med. Paweł Uruski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w imieniu którego statuetkę i wyróżnienie odbierał dr Dawid Lipski, członek zespołu naukowego.

Laueraci grantów i Jerzy Starak

Na zdjęciu: laureaci grantów w towarzystwie Jerzego Staraka

„Obydwa zwycięskie granty będą ułatwiać leczenie, ale też poprawią komfort pacjentów w dwóch niezwykle istotnych obszarach terapeutycznych: nadciśnieniu tętniczym i AIDS” – mówiła podczas uroczystości Agata Łapińska-Kołodzińska, Prezeska Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy. „Dzisiaj nagradzamy projekty badawcze koncentrujące się na cyfryzacji w leczeniu – kluczowym elemencie ewolucji medycyny. Cyfryzacja zwiększa efektywność, poprawia koordynację między specjalistami, umożliwia precyzyjniejszą diagnostykę i personalizację terapii. Wpływa też na poprawę edukacji medycznej oraz dostępu do opieki, szczególnie dzięki rozwojowi telemedycyny, co jest ważne dla pacjentów z małych miejscowości” – dodała Łapińska-Kołodzińska.

Prezeska Agata Łapińska o Fundacji

Na zdjęciu: Agata Łapińska-Kołodzińska, Prezeska Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy

Gala była również okazją do podsumowania tego, co w ostatnim roku działo się w Fundacji. „Naukowa Fundacja Polpharmy koncentruje swoje działania wokół pacjenta. Jednym z niezwykle ważnych realizowanych przez nas przedsięwzięć jest cykl debat, które organizowane są co roku. W ich centrum zawsze znajduje się pacjent. Są one również dedykowane środowisku naukowemu. Do udziału w debatach zapraszamy wybitnych polskich ekspertów związanych z różnymi ośrodkami akademickimi i badawczymi w Polsce” – mówiła Daniela Piotrowska, Dyrektorka Naukowej Fundacji Polpharmy.

Wystąpienie Danieli Piotrowskiej, Dyrektorki Fundacji

Na zdjęciu: Daniela Piotrowska, Dyrektorka Naukowej Fundacji Polpharmy

W trakcie Gali zaprezentowano także nowy projekt dla młodych, zdolnych i obiecujących studentów uczelni medycznych, jakim jest stworzenie „Med School of Your Future. Inwestuj w siebie” – elitarnej, letniej szkoły Naukowej Fundacji Polpharmy, która ma nie tylko merytorycznie, ale i praktycznie pomóc najzdolniejszym studentom.

prof. Janina Stępińska i dr Joanna Petryka-Mazurkiewicz

Na zdjęciu: prof. Janina Stępińska i dr hab. n. med. Joanna Petryka-Mazurkiewicz

Zaproszeni na Galę goście wysłuchali wystąpień dr hab. n. med. Joanny Petryki-Mazurkiewicz pt. „Rezonans magnetyczny serca – innowacja i wyzwanie w kardiologii” oraz prof. Macieja Banacha z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore zatytułowanego „Rola rejestrów w rozwoju współczesnej medycyny”. Wystąpienie prof. Banacha nawiązywało do tematu XXII edycji Konkursu na projekt badawczy zatytułowanego „Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii”.

prof. Maciej Banach o rejestrach

Na zdjęciu: prof. Maciej Banach

Zarząd Naukowej Fundacji Polpharmy

Na zdjęciu: Zarząd Naukowej Fundacji Polpharmy

***

Laureaci XXI edycji konkursu na projekt badawczy

  1. Dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
    Temat: „Aplikacja do opieki nad pacjentami zakażonymi HIV”
    Koszt realizacji projektu: 235 872 zł
  2. Dr n. med. Paweł Uruski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
    Temat: „System opieki telemedycznej w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem algorytmów rekomendacyjnych wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne”
    Koszt realizacji projektu: 719 340 zł

Łączny koszt realizacji ww. projektów: 955 212 zł.

Raport roczny Naukowej Fundacji Polpharmy

Minął kolejny, niezwykle udany i bardzo aktywny rok działalności Naukowej Fundacji Polpharmy. Raport Fundacji, który właśnie się ukazał, przedstawia najważniejsze kierunki prac Zarządu i Rady Naukowej w ostatnich 12 miesiącach.

fundacja-raport-2023-v2

Na kilkudziesięciu stronach publikacji można zapoznać się z działaniami Fundacji oraz z ludźmi, dzięki którym były one możliwe. Grono wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach i prawdziwych entuzjastów zaangażowanych w codzienną pracę na rzecz Fundacji przyczyniło się do wszystkich zrealizowanych z sukcesem projektów. Ważną rolę w ostatnim roku odegrali również laureaci konkursów i zdobywcy nagród w projektach, w które Fundacja była zaangażowana. O nich także można przeczytać w raporcie.

Elektroniczną wersję raportu znajdą Państwo TUTAJ.