Fundusz zapłaci więcej za badania patomorfologiczne

 2 minuty

komisja-ue-koniec-finansowania-covid wsparcie UE

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała projekt nowego zarządzenia, które wprowadza dodatkowe finansowanie badań patomorfologicznych – informuje Rynekzdrowia.pl. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 czerwca 2023 r.

NFZ wprowadza dodatkowe finansowanie badań patomorfologicznych

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowego zarządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza zmiany w zarządzeniu dotyczącym Karty DiLO, rozporządzeniu dotyczącym Karty DiLO oraz w załącznikach nr 3b i nr 2a-5 do umowy. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie dotyczące Karty DiLO na podstawie ustawy o świadczeniach i ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Zakończony został program pilotażowy badań patomorfologicznych JGPato. Poprzez zarządzenie dodane zostaną nowe produkty rozliczeniowe:

  • Dodatkowy koszt diagnostyki patomorfologicznej – materiał onkologiczny mały, 5.53.01.0001653
  • Dodatkowy koszt diagnostyki patomorfologicznej – materiał onkologiczny duży, 5.53.01.0001654
  • Dodatkowy koszt diagnostyki patomorfologicznej – materiał onkologiczny specjalny, 5.53.01.0001655
  • Dodatkowy koszt diagnostyki patomorfologicznej – materiał śródoperacyjny, 5.53.01.0001656.

Rekomendacje prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z kwietnia 2023 r. służyły jako podstawa do ustalenia wartości tych produktów. Wprowadzenie dodatkowego finansowania badań patomorfologicznych ma na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń w diagnostyce i leczeniu onkologicznym oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki pacjentom onkologicznym. Produkty te są dedykowane dla świadczeniodawców posiadających certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia w dziedzinie diagnostyki patomorfologicznej.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 czerwca br.

Przepisy, które wprowadzi zarządzenie, mają na celu ujednolicenie procedury postępowania w oddziałach wojewódzkich Funduszu oraz dostosowanie systemów informatycznych do indywidualnego pakietu świadczeń dla świadczeniodawców posiadających certyfikat akredytacyjny. Skutek finansowy wynikający z tych zmian wynosi około 110,6 mln zł rocznie.

Nowe przepisy wynikające z zarządzenia będą obowiązywać od 1 czerwca 2023 roku.

źródło: Rynekzdrowia.pl