Fundusz zaktualizował dane dotyczące świadczeń i leków

 2 minuty

cyfrowa-rewolucja-w-zdrowiu_RAPORT

Narodowy Fundusz Zdrowia zaktualizował stronę „Statystyki NFZ”, na której każdy może sprawdzić informacje dotyczące świadczeń, jak i leków – poinformował serwis Politykazdrowotna.com. Aktualnie można przeglądać dane zgromadzone do 2022 r.

Czym jest portal Statystyki NFZ?

Portal Statystyki NFZ prezentuje zbiór danych znajdujący się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach następujących zasobów:

1. statystyki świadczeń opieki zdrowotnej w wymiarze ogólnym, rozliczeniowym, medycznym oraz przekrojowym, które dotyczą produktów z katalogu:

  • JGP,
  • świadczenia odrębne,
  • świadczenia do sumowania,
  • świadczenia radioterapii,
  • świadczenia wysokospecjalistyczne.

2. statystyki refundacji aptecznej obejmujące ilości opakowań i wartości leków refundowanych przez NFZ w podziale na: produkty lecznicze, grupy ATC i obszary terytorialne aptek realizujących recepty zgodnie z danymi przekazywanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia przez apteki posiadające umowę na realizację recept refundowanych.

3. statystyki leków w programach lekowych obejmujące liczbę pacjentów i wartość refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu programów lekowych w podziale na: substancje czynne, płeć i grupy wiekowe pacjentów.

4. statystyki leków w chemioterapii obejmujące liczbę pacjentów i wartość refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu chemioterapii w podziale na: substancje czynne, płeć i grupy wiekowe pacjentów.

źródło: Politykazdrowotna.com