Fundusz opublikował koszty refundacji za pierwszy kwartał br.

 1 minuta

źródło: Rynekaptek.pl / Nfz.gov.pl

W ciągu pierwszego kwartału wykorzystano 24,33 proc. całkowitego budżetu na refundację, który wynosi 12 348 142 tys. zł. W ramach refundacji otwartej na leki i wyroby medyczne wydano ponad 2,168 mld zł, czyli 25,96 proc., przy wysokości budżetu na ten cel wynoszącej ponad 8 mld zł.

Z kolei wykonanie budżetu na leki stosowane w chemioterapii wyniosło 21,57 proc. budżetu (ponad 147 mln zł). Przewidziany budżet na cały rok to nieco ponad 643 mln zł. Natomiast z budżetu na leki w ramach programów lekowych w wysokości 3,297 mld zł, wykorzystano dotąd 20,87 proc., czyli ponad 688 mln zł.

Szczegółowe zestawienie kosztów znajdą Państwo TUTAJ.