Formy reklamy już po uzgodnieniach

 1 minuta

Farmacja Praktyczna

W projekcie zmian określono m.in. zasady prowadzenia poszczególnych form reklamy, przeredagowano zapis dotyczący reklamy prowadzonej w aptekach i ZOZ-ach, dodano nowe przepisy określające zakres danych naukowych, analiz i wyników badań pochodzących z dokumentów o charakterze niejawnym. Ponadto, po konsultacjach, zmianie uległ wzbudzający największe poruszenie w branży art. 15, regulujący spotkania osób uprawnionych z przedstawicielami handlowymi i medycznymi. W nowym brzmieniu ograniczenie spotkań po godzinach pracy dotyczy wyłącznie lekarzy.