Faktura na leki psychotropowe

 1 minuta

Czy można wystawić fakturę z lekiem psychotropowym na podstawie recepty na pacjenta, gdzie płatnikiem jest np. fundacja, a odbiorcą pacjent?

Wystawienie takiej faktury w świetle obowiązujących przepisów jest możliwe. Nowelizacja art. 86a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[1] nie zabrania finansowania zakupu leków na rzecz pacjentów. Podmiot finansujący zakup leku – w tym wypadku fundacja jest płatnikiem, tzw. VAT-owcem, posiadającym NIP oraz Regon, nabywcą i odbiorcą leku jest natomiast pacjent. Innymi słowy – faktura VAT musi być wystawiona na tę osobę, na którą przepisano lek (nabywca – pacjent), natomiast jako płatnik może być wskazany ten podmiot, który faktycznie płaci (płatnik – fundacja). U dołu strony zamieszczona została tabela ilustrująca zasady wystawiania faktur.[2]

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2020 r. poz. 944.
2. https://www.dia.com.pl/pl/wystawiane_faktur_dla_pacjentow_i_odbiorcow/5746/