Europarlament wzywa do zwiększania produkcji farmaceutycznej w UE

 4 minuty

unia-europejska

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do przedstawienia rozwiązań prawnych mających na celu zwiększenie produkcji farmaceutycznej w UE – informuje serwis Cowzdrowiu.pl. „W procedowanej nowelizacji ustawy refundacyjnej znalazły się nieśmiałe zachęty do zwiększania produkcji leków w Polsce. To dobry krok w kierunku budowy bezpieczeństwa lekowego Polski, ale wobec globalnych braków farmaceutyków musimy przyspieszyć” – przekonują Krajowi Producenci Leków.

COVID-19: wnioski i zalecenia na przyszłość

W lipcu br. Parlament Europejski przyjął rezolucję „w sprawie pandemii COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość”, w której zwrócił się do Komisji Europejskiej o przedstawienie rozwiązań regulacyjnych lub ustawodawczych zapewniających niezawodny i trwały dostęp do leków i ich składników, aby zagwarantować strategiczną autonomię UE w dziedzinie zdrowia. Wezwał też do promowania produktów farmaceutycznych „wyprodukowanych w Europie”. Wskazał, że można to osiągnąć poprzez zachęty do zwiększenia produkcji leków i ich składników w UE oraz preferencyjne kryteria ustalania ich cen na szczeblu krajowym, bez zwiększania wydatków pacjentów i destabilizacji systemów ochrony zdrowia.

„Zaproponowany przez Krajowych Producentów Leków mechanizm Partnera Bezpieczeństwa Lekowego preferujący krajowych wytwórców jest odpowiedzią na wezwanie Parlamentu Europejskiego. W procedowanej obecnie ustawie refundacyjnej znalazły się „nieśmiałe” zachęty do zwiększania produkcji leków w Polsce. To dobry krok w kierunku budowy bezpieczeństwa lekowego Polski, ale wobec globalnych braków farmaceutyków musimy zacząć sprintować” – mówi Krzysztof Kopeć, Prezes Krajowych Producentów Leków.

Pocovidowa rezolucja Parlamentu Europejskiego

Jak przypominają Krajowi Producenci Leków, w efekcie złożonej przez nich w maju ub.r. petycji do Parlamentu Europejskiego wzywającej do opracowania legislacji wspierającej produkcję leków i ich składników w UE, rozpoczęły się prace europosłów w tym obszarze.

W złożonej w lipcu br. rezolucji Parlament zaznaczył, że pandemia COVID-19 kosztowała życie milionów ludzi, powodując ogromne szkody zarówno w Europie, jak i na świecie. To pokazało, że Europa i reszta świata nie były dostatecznie przygotowane, by poradzić sobie z kryzysem o takim zasięgu i z wywołanymi nim wstrząsami. Pandemia uwydatniła istniejące zjawisko niedoborów w UE znacznej palety produktów leczniczych, których braki nasiliły się w ciągu ostatniej dekady – w tym leków przeciwnowotworowych, antybiotyków, środków znieczulających, leków na nadciśnienie, choroby serca i zaburzenia układu nerwowego.

Parlament zalecił Komisji przeprowadzenie ogólnounijnego badania na temat przyczyn niedoborów leków, ze szczególnym uwzględnieniem problemów spowodowanych niedoborami leków generycznych.

Konieczne zachęty do inwestowanie w Europie

W rezolucji podkreślono, że gotowość i reagowanie na pandemie i inne poważne zagrożenia dla zdrowia wymaga długoterminowych zobowiązań i inwestycji oraz ściślejszej współpracy z europejskimi producentami farmaceutycznymi. Rezolucja wskazuje na konieczność tworzenia zachęt do inwestowania w Unii w linie produkcyjne leków oraz surowców i farmaceutycznych składników czynnych.

Zdaniem PE finansowanie publiczne musi być uzależnione od przejrzystości i identyfikowalności inwestycji, zobowiązania się do dostaw na rynek europejski oraz dostępności, bezpieczeństwa i przystępności cenowej wytwarzanych leków. Rezolucja wzywa też państwa członkowskie do zmniejszenia zależności od partnerów handlowych spoza UE.

„Zmierzamy w kierunku przyjęcia legislacji dotyczącej wsparcia produkcji leków i ich składników w Unii Europejskiej. Po skierowanym do Komisji wniosku rządu belgijskiego popartym przez 18 członków UE o wdrożenie przepisów o krytycznych lekach w celu zmniejszenia zależności od dostaw spoza Unii oraz zdecydowanym stanowisku Parlamentu Europejskiego w przyjętej rezolucji, Komisja Europejska nie będzie mogła dłużej zwlekać z podjęciem oczekiwanych działań” – mówi Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes Krajowych Producentów Leków.

źródło: Cowzdrowiu.pl