Elżbieta Piotrowska-Rutkowska ponownie Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej

 1 minuta

prezes nra

źródło: Nia.org.pl

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska uzyskała 79,9% poparcie Krajowego Zjazdu otrzymując 267 głosów. Prezes NRA jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada tytuł specjalisty w specjalności farmacja apteczna. Z samorządem aptekarskim związana od ponad 20 lat. Była m.in. Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej w latach 2016-2020, wcześniej pełniła funkcję Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi oraz członka Naczelnej Rady Aptekarskiej.