E-papierosy wcale nie muszą być bezpieczniejsze

 3 minuty

źródło: NIZP-PZH

Narażenie na arsen i jego związki obecne w płynie do e-papierosów następuje głównie przez drogi oddechowe, ale nie można też wykluczyć drogi pokarmowej wynikającej z faktu, że część aerozolu może ulegać absorbcji w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych skąd, wskutek mechanizmów odksztuszania, może przenikać do układu pokarmowego. W przypadku narażenia na obecne w aerozolu nieorganiczne związki arsenu obie drogi są prawdopodobne, chociaż ich udział w całkowitym narażeniu na arsen jest niemożliwy do ustalenia bez odpowiednich badań.
Zgodnie z danymi pochodzącymi z toksykologicznych baz danych i piśmiennictwa naukowego nt. szkodliwości arsenu dla ludzi, chroniczne narażenie inhalacyjne na ten metal i jego nieorganiczne związki może przyczynić się do podrażnienia błon śluzowych, stanów zapalnych skóry, zapaleń spojówek, zapaleń gardła i nieżytu nosa.
Chroniczne narażenie na nieorganiczne związki arsenu drogą pokarmową może wywołać zróżnicowane objawy ze strony przewodu pokarmowego, anemię, neuropatie obwodowe, przebarwienia skóry, ropiejące rany kończyn, uszkodzenia naczyń obwodowych, uszkodzenia nerek i wątroby.
Istnieje też naukowo udowodniony związek między narażeniem na nieorganiczne związki arsenu a występowaniem raka płuc u ludzi w przypadku narażenia inhalacyjnego oraz występowaniem raka skóry, pęcherza moczowego, nerek i płuc w przypadku narażenia za pośrednictwem przewodu pokarmowego. W związku z tym Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała nieorganiczne związki arsenu jako kancerogeny dla ludzi grupy 1, tj. o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi.

Strony: 1 2