Dietetycy i logopedzi poza ustawą o niektórych zawodach medycznych

 1 minuta

logopedzi

Sejmowa Komisja Zdrowia przegłosowała poprawki, które mają na celu wykreślenie logopedów i dietetyków z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych – informuje serwis Medexpress.pl. Wyjątek stanowić będą dietetycy, którzy wykonują czynności w ramach świadczeń gwarantowanych.

Procedowanie poprawek do ustawy

Przedstawiciele klubów parlamentarnych procedujących poprawki do ustawy, dotyczące zarówno dietetyków jak i logopedów, zapewniają, że ich decyzje poprzedziła długa dyskusja środowiskowa. Zgłaszane przez nich poprawki w sprawie wykreślenia z ustawy zawodu logopedy były ze sobą zgodne.

Decyzje

  • Ostatecznie, zawód logopedy nie znajdzie się w ustawie o niektórych zawodach medycznych.
  • Nie doszło natomiast do wykreślenia z ustawy zawodów: optometrysty, ortoptysty i techników dentystycznych.
  • Na listę zawodów objętych procedowanym aktem prawnym nie trafili natomiast zabiegający o to sanitariusze szpitalni i sekretarki medyczne, za to znaleźli się w niej instruktorzy terapii uzależnień.

źródło: Medexpress.pl