Cukrzyca a rozwój ciężkich powikłań COVID-19

 4 minuty

pomiar glukozy u diabetyka

COVID-19 jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Wśród chorób współistniejących, które wpływają na zwiększenie ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 i zgonu, jest cukrzyca.

W oparciu o stanowisko z dnia 23 marca Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) oraz informacje od Krajowego Konsultanta z dziedziny diabetologii prof. dr hab. n.med. Krzysztofa Strojka poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania:

1. Czy chorzy na cukrzycę mają większe prawdopodobieństwo zachorowania na COVID-19?
Zgodnie ze stanowiskiem PTD pacjenci z cukrzycą nie mają większego ryzyka zachorowania na COVID-19 niż osoby z populacji ogólnej. Jednakże nie samo ryzyko zachorowania jest tu kluczowe, tylko ryzyko bardziej powikłanego przebiegu samej choroby i zgonu, które u pacjentów z cukrzycą jest już znacznie wyższe. Zgodnie z przeprowadzonymi w Chinach badaniami wykazano zależność pomiędzy ilością chorób współistniejących, a późniejszym cięższym przebiegiem COVID-19 i zwiększonym ryzykiem zgonu.

2. Czy chorzy na cukrzycę posiadają większe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkich powikłań COVID-19?
Tak. Chorzy na cukrzycę mają większe ogólne ryzyko rozwoju ciężkich powikłań a także zgonu w wyniku choroby COVID-19, tak jak również w wyniku przebiegu innych infekcji wirusowych.
U pacjentów ze źle kontrolowaną cukrzycą, wahania stężenia glukozy z czasem prowadzą często do wielu powikłań. To właśnie te powikłania cukrzycy, takie jak np. przebyty zawał mięśnia sercowego, udar, niewydolność serca, niewydolność nerek, stanowią obciążenie dla pacjenta i powodują że infekcja wirusem SARS-CoV-2 jest szczególnie niebezpieczna i grozi kolejnymi ciężkimi powikłaniami lub zgonem.
Zgodnie z raportem z 72314 przypadków COVID-19 podanym przez Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, u pacjentów z cukrzycą wykazano ponad 3-krotnie wyższe ryzyko zgonu w porównaniu z pacjentami populacji ogólnej (2,3% populacji ogólnej vs 7,3% pacjenci z cukrzycą).
Jednakże, jak podaje PTD, jeśli cukrzyca jest dobrze kontrolowana, ryzyko rozwoju ciężkiej postaci zakażenia COVID-19 jest podobne do tego, które obserwujemy w populacji ogólnej (o ile pacjent nie posiada już wcześniejszych powikłań cukrzycy lub innych chorób współistniejących).

3. Czy istnieje różnica w ryzyku powikłań przebiegu COVID 19 między pacjentami z cukrzycą typu 1. i typu 2.?
Na chwilę obecną nie ma dowodów na to, aby ryzyko rozwoju COVID-19 miałoby być odmienne dla tych dwóch typów cukrzycy, uważa się więc je za podobne. Ważnym czynnikiem wpływającym na ryzyko jest natomiast wiek chorych, występujące powikłania cukrzycy jak i skuteczność właściwej kontroli glikemii.

4. Czy pacjenci z cukrzycą, którzy w obecnej sytuacji pozostają w domu powinni mieć w jakiś sposób zmienione leczenie cukrzycy?
Chorzy na cukrzycę, którzy obecnie przebywają w domu, czy to ze względu na kwarantannę, czy dobrowolnie się izolujący, w wyniku pozbawienia aktywności fizycznej i ogólnego stresu spowodowanego pandemią mogą, ale nie muszą mieć zaburzoną właściwą kontrolę glikemii. Dlatego pacjenci, którzy u siebie w tym czasie przez dłuższy okres odnotowują zaburzone lub podwyższone wartości stężenia glukozy powinni się telefonicznie skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym. Ze względu na brak ruchu, stres lub inne czynniki może być potrzebna korekta terapii np. wprowadzenie wykonywania ćwiczeń fizycznych w domu lub korekta leczenia farmakologicznego czy to doustnego czy za pomocą insulinoterapii.

źródło: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.