COVID-19: NIA rekomenduje zasady pracy aptek w poszczególnych strefach

 3 minuty

farmaceutka w maseczce ochronnej

W związku ze zmianami wytycznych rządowych dotyczących ograniczania transmisji koronawirusa oraz zwiększającą się dzienną liczbą zachorowań Naczelna Izba Aptekarska opublikowała zaktualizowane rekomendacje dla farmaceutów oraz podmiotów prowadzących apteki.

W związku z wyznaczaniem i różnicowaniem przez Ministerstwo Zdrowia powiatów pod względem poziomu zagrożenia Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje:

W strefie czerwonej:

  • Prowadzenie sprzedaży przez okienka do sprzedaży nocnej lub ograniczenie obecności pacjentów wyłącznie do osób obsługiwanych.
  • Ograniczenie kontaktów z osobami trzecimi w aptece.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz wyeliminowania ryzyka transmisji wirusa pomiędzy pracownikami, zaleca się w miarę możliwości ustalenie stałych zespołów pracujących na przeciwnych zmianach oraz rezygnację z tzw. zakładek. Alternatywnym rozwiązaniem jest zmiana czasu pracy ze zmian 8-godzinnych na zmiany 12-godzinne co drugi dzień.
  • Usunięcie z izby ekspedycyjnej wszystkich zbędnych przedmiotów – zabawek dla dzieci, dyspenserów z wodą, ulotek, koszy wyprzedażowych i innych.

W strefie żółtej:

  • Ograniczenie obecności pacjentów do liczby gwarantującej zachowanie 2-metrowego dystansu.
  • Ograniczenie kontaktów z osobami trzecimi w aptece.
  • Usunięcie z izby ekspedycyjnej wszystkich zbędnych przedmiotów – zabawek dla dzieci, dyspenserów z wodą, ulotek, koszy wyprzedażowych i innych.

Niezależnie od strefy do odwołania lub zmiany rekomendacji w celu zabezpieczenia przed transmisją koronawirusa, zaleca się środki ostrożności.

Ze względu na mnogość w aptekach możliwych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych, należy dostosować powyższe zalecenia w sposób gwarantujący ich realizację, mając na uwadze nadrzędny cel ich wdrożenia, czyli zabezpieczenie personelu aptek i pacjentów. W celu zagwarantowania ich skuteczności, każdorazowe zmiany w sposobach zabezpieczenia wdrażane przez przedsiębiorców powinny być konsultowane i akceptowane przez kierowników aptek. Zwiększanie dostępności pomieszczeń aptek lub liczby osób przebywających w aptekach, nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa.

Więcej szczegółów znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl