Co z obowiązkiem wykonania leku recepturowego w ciągu 48 godzin od przyjęcia?

 1 minuta

receptura-prawo-przepisy

„Czy prawdą jest, że obecnie apteka nie ma już obowiązku wykonania leku recepturowego w ciągu 48 godzin od przyjęcia?”

Obowiązek ten został zniesiony. Do dnia 16 kwietnia 2021 r. obowiązywał art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[1], który wśród świadczeń wykonywanych w aptece wymieniał usługi farmaceutyczne obejmujące sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” – w ciągu 4 godzin[2]. Obecnie usługi farmaceutyczne odnośnie do leków recepturowych dotyczą apteki szpitalnej lub zakładowej i obejmują sporządzanie pozajelitowych leków recepturowych i aptecznych, w tym preparatów do żywienia pozajelitowego (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty[3]).

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2020 r. poz. 944, ze zm. Obecnie Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, ze zm., dalej: ustawa Prawo farmaceutyczne.
2. Przepis ten został zmieniony przez art. 83 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.97) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 kwietnia 2021 r.
3. Dz. U. z 2022 r. poz. 1863.